Tillgänglighet

planskiss

Museets byggnad planerades för att vara fullt tillgängligt för funktionsnedsatta. Vi har ingen information på blindskrift, men vår personal svarar gärna på frågor och berättar om utställningarna. Det finns ljudslingor, men tyvärr har vi ingen rullstol att låna ut.