Samtidskonstdagar

Idag inleds Samtidskonstdagarna. Ett fullspäckat tvådagarsprogram som drivs av Folkrörelsernas Konstfrämjande i samarbete med Kalmar konstmuseum och Konstfrämjandet Öland/Kalmar med stöd av Sveriges Konstföreningar.

Eventet är redan utsålt och detta är första gången som Samtidskonstdagarna har landsbygden i fokus. Man kommer diskutera mötet mellan konstnärliga processer och lokal kunskap. Detta sker i alla dess former och det erbjuds föreläsningar, workshops, studiebesök, konstupplevelser och erfarenhetsutbyten. Konstnärliga kunskapsutbyten i form utav residencies är en viktig punkt och det kommer ges flertalet frågeställningar kring dess grund, anledning, resultat och varaktighet.

Flertalet konstnärer som ställt ut på Konstmuseet kommer att delta och Nkuli Mlangeni är en utav dem. Nkuli är en av de tretton konstnärer som medverkar i Djupt Minne, vår pågående utställning om kolonisationen av Afrika. Hon härstammar från Kagiso, Johannesburg och befinner sig just nu på residencebesök genom ”Bodycake” för att arbeta med världsarvet i Mörbylånga kommun. Hon värnar för det traditionella textilhantverket och använder sig utav konsten för att berätta viktiga saker. Hennes fårullsmatta Sankara fick nyligen det eftertraktade MBOISA-priset (Most Beautiful Object in South Africa) och hennes mattor kommer även att säljas på Tate Modern. Nkuli anlände till Sverige lagom för att besöka skördefesten ihop med konstkonsulent Anneli Berglund.

Om jag återgår till Samtidskonstdagarna så kommer fredagen att
tillbringas på Öland. Där kommer man att besöka konstkollektivet Kultivator, Himmelsberga Museum, miljön som projektet Mittlandsskogens Mitt utgår ifrån, Anne Hamrin Simonssons verk LIV no 8 och Ölands Folkhögskola. Möten och upplevelser av platser, projekt och med personer som vi har ett nära samarbete med. Mittlandsskogens Mitt har vernissage på museet nästa lördag och varje vår arrangeras en avgångsutställning för och av Ölands Konstskola II på Konstmuseet för att berätta om några av de projekt som det utmynnar i.

Om du ännu inte hunnit se Djupt Minne så är denna endast igång till och med söndag. På fredag har vi fri entré och i helgen erbjuds guidad visning både klockan 12 och 14. På lördag hoppas vi dessutom att Nkuli Mlangeni kan visa och berätta om sin del i Djupt Minne-utställningen.

Välkommen in!