Reflektioner kring en dag om samtidskonst

De senaste veckorna har milt sagt varit händelserika. I Kalmar har vi haft Kalmarsunds Pridevecka med avslutande pridetåg för tredje året i rad. Ölands skördefest anordnades för tjugoförsta gången och föregående vecka arrangerade vi årets Samtidskonstdagar, drivet av Folkrörelsernas Konstfrämjande i samarbete med Konstfrämjandet Öland/Kalmar med stöd av Sveriges Konstföreningar. Till seminariedagarna var det 165 personer anmälda och de som deltog var allt från konstnärer, museichefer, curatorer, intendenter, politiker, tjänstemän, och studenter.

För att omfatta dess rika innehåll så delar jag med mig utav två studenters upplevelser och reflektioner kring den 5 oktober. Nedan följer därför texter av Evelina Sandberg och Emelie Farkas från Linneuniversitetets Kulturledarprogram (tack för ert bidrag):


Centrum/Periferi, att verka platsspecifikt och ett konstens ekosystem

Dag ett av årets upplaga av Samtidskonstdagarna ägde rum på Kalmar Slott. Vi som studerar tredje året vid Linnéuniversitetets Kulturledarprogram med inriktning konst- och bildvetenskap blev inbjudna att deltaga under dessa dagar, för att sedan skriva några reflekterande ord om dem. Under första dagen fick vi som deltagare lyssna till en rad presentationer av olika konstnärliga projekt som bedrivs såväl lokalt, nationellt och med anknytningar över landsgränser, följt av två panelsamtal om dagens berörda ämnen, för att sedan avsluta med ett antal workshops. I år fokuserar dagarna på hur samtidskonsten kan verka både i en storstad och ute i landsbygden, där konstnärliga praktiker och processer får kultiveras tillsammans med lokal kunskap.

Vid dagens båda panelsamtal ställdes bland annat frågan om varför ett fokus på landsbygden kommit upp inom samtidskonsten. Johan Pousette, Iaspis, lyfte här Pier Luigi Saccos teori om en Kultur 3.0, att kultur idag genomsyrar allt mer av det samhälle vi lever i och det faktum att vi nu blickar allt mer utanför storstäderna kan ses som en reaktion mot det urbana. Ur ett postmodernistiskt förhållningssätt till det visuella och till vilka processer som är aktiva vid vår reception av konst, känns detta som ett högaktuellt synsätt. Åsa Jungnelius, från det andra panelsamtalet, menar att det som händer vid de stora institutionerna och de stora städerna blir allt mer likformigt, därför blir det mer intressant att rikta blicken bort från detta för att hitta nya möjligheter och vägar. Mike Bode, Nya Småland, påpekade att det inte längre är aktuellt att se arbetet som antingen ruralt eller urbant – det är snarare frågan om ett konstens ekosystem.

Är det så vi ska förstå den värld som samtidskonsten verkar i? Ett konstens eget ekosystem? Detta är en intressant tanke då den ger en plats åt alla aktörer och visar på att samtliga har en roll att fylla. Lars Lindkvist, Institutionen för organisation och ledarskap vid Linnéuniversitetet, var en av dem som lyfte de små aktörernas viktiga roll som risktagare och provokatörer inom samtidskonstens fält. Om de stora inrättningarna är centrum och de mindre konsthallarna och projekten som pågår på landsbygden är periferin i detta ekosystem, så behövs det aktörer som fungerar som bindväven mellan dessa noder.

Här är Mike Bodes och Jonatan Habib Engqvists projekt Nya Småland ett exempel på hur fyra institutioner, tre regioner och ett universitet jobbar i spännvidden mellan olika noder. Genom att jobba enligt ett tvärsektionellt och jämställt arbetssätt uppstår nya intressanta möten mellan den kunskap som finns både lokalt och globalt. Detta möjliggör i sin tur att vi kan applicera nya sätt att tänka och agera runt processer som pågår inom det geografiska område som ligger till fokus för studien.

Om konsten är ett eget ekosystem, där vi kan tala om storstäder och stora institutioner som centrum och där landsbygden och mindre privatägda gallerier som någon sorts periferi, blir Art in Residence en projektform som är intressant att utforska inom detta system. Residence-projekt finns i många olika varianter vilka under dagen bland annat representerades av Sydafrikanska Nkuli Mlangeni som presenterade sitt projekt som residencekonstnär i Kalmar och en del av hennes textila verk kunde ses i Kalmar konstmuseums utställning Djupt Minne. Iaspis kan ses som en central aktör med sina många residenceprogram medan Sixten Sannes Rävemåla Recidency Programme får bli dagens representant för landsbygden och det perifera.

Om vi flyttar vårt fokus från det stora, redan etablerade, tycks det bli än mer viktigt att knyta an till den plats där konsten som händelse ska ta form. I linje med detta presenterades flera projekt som berör platsspecifik konst och där man, för att citera Åsa Jungnelius, ”arbetar efter den konstnärliga praktikens egna premisser.” Jungnelius projekt Residence-In-Nature, Rejmyre Art Lab’s Center for Peripheral Studies och även nystartade Konstfrämjandet Jämtland är alla tydliga representanter där just sådana processer får ta plats, äga rum och utforskas vid platser som konstvärlden traditionellt inte fokuserat på.

Samtliga av talarna under Samtidskonstdagarna tycks eniga om att samtidskonst är ett verktyg med vilket vi kan undersöka och utforska problem och frågeställningar som vi stöter på i vårt samhälle. Jag upplevde ett starkt fokus på undersökandet av vad som händer i mötet mellan konsten och det lokala. Här skulle jag vilja lyfta två av deltagarna. Först Konstfrämjandet Jämtland för hur de utgått ifrån det som finns inom deras direkta närhet och försökt att hitta nya arbetssätt för att ta sig an kultur. Den andra är Rejmyre Art Lab och, här kanske framförallt, den workshop de höll under eftermiddagen. Genom enkla medel kunde vi som deltagare föra samtal om, samt vrida och vända på vad det egentligen innebär att vara i centrum och att vara i periferin. Är centrum alltid något att eftersträva?

Dagens presentationer och samtal berörde ämnen som är viktiga för samtliga positioner inom samtidskonstens ekosystem. Ändå har vi bara skrapat på ytan av många projekt. Och något som verkligen fastnade hos mig var frågan som dagens moderator, Petra Johansson, lyfte. Att projekt är ett tomt ord och hur kan vi formulera oss kring de nya former som samtidskonsten har utan att använda oss av begreppet projekt?

– Evelina Sandberg


Samtidskonstdagarna dag .1. Kalmar Slott

Den första Samtidskonstdagen, 5 oktober 2017 var på Kalmar Slott. Den som närvarade fick möjligheten att ta del av flera presentationer där både konstnärer och andra aktörer inom konstvärlden bland annat diskuterade projektformen art in residence. Det presenterades flera projekt drivna av konstnärer och jag märkte ett mönster där samtidskonsten bland annat fått form av natur och glas. Många förespråkare visade upp dokumenterande bilder av sina projekt och som avslutning innan lunch och eftermiddagsfika samlades några av dem på den mindre scenen för ett panelsamtal.

Utöver de olika presentationerna så fick vi delta i workshops som vi besökare fått förboka inför dagen. Jag valde ”A Muddy place for Art” med den svenska konstnären Åsa Sonjasdotter. Vi såg även en performance vid namn ”Tja chat, tjena chien, om härmning som förskjutning” av Liv Strand och koreografen Marcus Doverud, en föreställning som jag tyckte hänvisar till livets alla aspekter. Det bjöds även på mat och fika vilket var ett ypperligt tillfälle för den som ville nätverka eller bolla idéer och tankar om dagens programpunkter med andra konstintresserade. Deltagarna fick mot kvällen vidare möjlighet att ta del av visningarna av utställningarna Djupt minne och Designarkivet A-Ö på Kalmar konstmuseum. Om man som besökare inte fått nog av dagens konstreflektioner så erbjöds avslutningsvis ett bord för middagsbuffé på restaurang Park Hermina.

Dag 1, förmiddag

När alla var registrerade och på plats så inledde arrangörerna med att diskutera konstbegreppet och konstens roll i samhället. Några värdeord dök upp som ”konsten är till för alla” och välplanerade uttal kring konsten kom vidare i följd som ”konst och kultur förutsätter demokrati och att konsten är till för att stimulera, till och med provocera”. och ”… för alla tjänar på ett samhälle där alla håller ihop”. Redan inledningsvis stimulerades tankar kring konsten och hur viktig den faktiskt är. Samtidigt kunde man som besökare analysera slottets rum, de stora fönstren och väggdekorationerna. Petra Johansson som var moderator för dagen beskrev residensprogrammet som en metod som möjliggör en konstnärlig process och produktion men som också gynnar konstnärer med olika typer av ekonomiska stöd.

Strax efter arrangörernas inledning fortsatte programmet med Nkuli Mlangeni en ung residencekonstnär från Sydafrika som beskrev sina arbeten med textiler. Hennes bilder bidrog tillsammans med hennes projektpresentation tankar om ”art in residence” som möjliggörande för nya möten genom konst och kultur. Vidare ledde hon in på diskussioner om förhållandet mellan den digitala och verkliga världen.

Johan Pousette, verksamhetsledare för Iaspis beskrev residens och dess utveckling, det handlade bland annat om internationella samverkansprojekt och internationellt kulturutbyte och resestipendier. Pousette beskrev konstnärliga residensens former genom följande punkter: Den klassiska residensmodellen, residens i samarbete med institutioner och festivaler, konstnärsdrivna residenscetrum, forskningsbaserade residens, tematiska residens, produktionsbaserade residens, konstområdesövergripande residens och konstnärliga residens som fristäder.

Han menade att konstnärerna är viktiga att förstå och de är drivkrafterna av producering och utveckling och residens underlättar ekonomiskt för konstnärerna. Dessutom bjuder residens in till ett samarbete mellan konstnärer internationellt. Konstnärer kan resa utomlands vilket bland annat ger möjlighet för kulturutbyten och att upptäcka den internationella utvecklingen. Pousette förklarade att det delas ut omkring 6 miljoner årligen i stipendier och resor med mer. Han sa: ”konstnärens närvaro stimulerar orten på kartan och genom residensprogrammet så startas även nya processer”.

Vidare följde fler presentationer. Den futuristiska och musikaliska fågelholken, alltså ett tidigare instrument vars klingande toner tog form då småfåglar åt ditlagda frön, lockade publiken till skratt. Det var ett bidrag från Sixten Sannes presentation som visade bilder från en plats i Rävemåla där fyra stycken konstnärer i styrelsen, två från England, en från Hamburg och projektledaren Sannes, uppväxt på orten, drev sina projekt tillsammans.

Panelsamtalet innan lunch diskuterade bristen av konst och kultur på landsbygden. Där kom bland annat upp att många konstnärer var mer av självständiga kreatörer ”kreativa- och kulturella skapare”, än utbildade, vilket resulterar i ett slags ekosystem. En av paneldeltagarna kallade det ”Zlatanfenomenet” – alltså att landsbygden är som Rosengård, där det kan finnas potentiella proffs som Zlatan och därför bör man satsa på dessa grupper.

Till lunch fick vi orientalisk mat i Kalmar stadspark, intill slottsmuren med utsikt över havet.

Dag 1, eftermiddag

Tillbaka igen efter lunch berättade slottschefen Mimmi Mannheimer om Kalmar Slott och regionens historia och utveckling. Kalmar har som stad varit en av Sveriges viktigaste platser och hit tog sig konstnärer från hela Europa. Idag drivs verksamheten och slottet av Kalmar kommun.

Därefter beskrevs projekt i glas av konstnären Åsa Jungnelius, ”Residence-In-Nature” och en kvinnlig konstnärsgrupp delaktiga i projektet ”Massa i rörelse”. Konstnärsgruppen beskrev sin forskning där några i gruppen fokuserat på glasets historia. De nämnde bland annat glasbruken Kosta och Boda. I några av gruppens bilder fanns även Jungnelius med, bland annat dem alla tillsammans i ett av The Glass Factorys alla rum, rummet där konstnärer kan tillverka glas på plats medan åskådare kan se på.

Efter Rejmyre Art Lab’s for Peripheral Studies, Konstfrämjandet Jämtland och Bac (Baltic Art Center) Gotland kom nästa panelsamtal som vid detta tillfälle endast var kvinnor. I detta samtal diskuterades relationen mellan konstnärerna och platsen där de utfört sina konstnärliga projekt.

Efter eftermiddagsfikan fick vi se på tidigare nämnd performance ”Tja chat, tjena chien, om härmning som förskjutning”. Strand och Doverud visade med rörelser skillnaden mellan lek och allvar. De kunde genom sina rörelser få publiken att förstå olika typer av aktiviteter som bollkastning, skidåkning, arbetsuppgifter på restaurang eller musikantens instrumentella kunskaper. De rörde sig i nästan hela rummet och ibland samverkade de med publiken genom att sätta sig bland dem. Från lång tystnad övergick föreställningen till uppläsningar från tomma dokument, bland annat beskrev Strand bröstcancer med ett fall där en patient fått operera bort sitt bröst och där ett inplantat blivit möjligt men i detta sammanhang kopplade konstnären tankar om vad som är kvinnligt och vad som är normalt.

Efter föreställningen fick vi gå till vår valda wokshop. Jag hade som många andra valt ”A Muddy place for Art”, ett av fyra alternativ. Denna workshop höll konstnären Åsa Sonjasdotter i som i sitt konstnärskap intresserat sig för botanik och sökt kunskap och historia i tiotals år om kulturväxter som för henne är hybrider. När vi kom in i vårt arbetsrum fanns det en ledig stol till var och en kring ett bord. På bordet fanns några potatisar och pennor placerade på en vit pappduk. Min första tanke var att vi kanske skulle gestalta potatisarna men så var inte fallet men ändå förkom det en och annan avbildad potatis mot slutet. Uppgiften var att fundera kring potatisen bland annat i relation till kultur och natur och hur den kan placeras i en samtidskontext, samt var konstnärens roll är i denna fråga. Frågeställningen blev tillslut så pass stor att även svaren blev stora. På mitt bord antecknades bland annat ”tjock tid”, ”uppdelad världssyn”, ”antropogen”, ”rund”, ”konstnärsroll= tankeprocess”, ”organism”, ”form skapad av natur, form skapad av människa.” och så vidare. Avslutningsvis presenterade och diskuterade alla sina idéer. Dialogerna blev nästintill kreativt eldiga.

En sak som jag upplever som självklar från denna dag är ett ”kunskapsutbyte”, i förhållande till vad residens kan tillföra olika typer av konstnärliga processer, nätverkanden liksom samverkanden mellan flera individer.

– Emelie Farkas

Bland moln och mansdjur

Ulrica Hydman-Vallien, ”Dag Bland Molnen”, 1970-tal?, teckning, tusch. Bilden är beskuren.

Enligt Fred Johanson, känd konsthistoriker och föreläsare i Kalmar, innehåller Kalmar konstmuseums samlingar fler kvinnliga konstnärer än samlingarna på många andra svenska museer. Trots detta är inte ens 20 procent av alla verk i samlingarna utförda av kvinnliga konstnärer. Detta beror i huvudsak på att tonvikten i samlingarna ligger på 1800-tal och tidigt 1900-tal, då de verksamma kvinnliga konstnärerna var långt färre till antalet än de manliga. Kanonbildningen har uteslutit många kvinnor.

Att de flesta inköp och donationer till samlingarna gjordes på 1930-1960-talen, gör givetvis också sitt till. Samlingen bygger på donationer. Den tidiga konstföreningen bestod av människor ur den övre medelklassen, vars tankar om vad som kännetecknade god kvalitet styrde vad som köptes in respektive accepterades som donationer.

Detta ”fixerar” samlingarna vid de föreställningar om god konst som fanns under den tiden.

De flesta av konstnärerna i samlingarna har dessutom anknytning till Kalmar län. Detta beror på att Kalmar konstförening alltsedan starten 1917 har haft som mål att föra fram lokala konstnärer och verk till de lokala medborgarna. Därför finner vi omfattande donationer med alster av Nils Kreuger, samt betydande samlingar av Christine Sundberg, född i Kalmar, och Lotte Laserstein, inflyttad till Kalmar.

Christine Sundberg fick en separat utställning 2016, Beslutsamhet och blick.

På 1960-talet tar kvinnliga konstnärer större plats i samlingarna än tidigare. Men trots detta står de som sagt endast för 20 procent av alla verk.

En av de som dyker upp redan 1966 med ”Vårdagen 1966”, 1966, målning, olja på pannå (Slå upp den på webben!),

är Ulrica Hydman-Vallien.

Ulrica Hydman-Valliens konst har ett eget språk och hon låter oss få inblick i en färgstark och närmast mytologisk fantasivärld. Hennes stil är omisskännlig. I våra samlingar har vi exempel på hennes tidiga konst från 1960- och 1970-talen.

Mitt första exempel denna veckan är ”Dag Bland Molnen”.

En kvinna sitter i en stol. Kvinnans hållning påminner en del om Eric Detthows ”Sittande Modell”. (Slå upp den på webben!) Hon verkar lugn och avslappnad och händerna vilar i knät. Vid hennes fötter sitter en djurvarelse, troligtvis en hund eller varg (hennes husdjur?), med närmast taggig päls, svans och klor.

Symmetrin är stark i bilden. Rummet som kvinnan befinner sig i är proportionerligt och balanserat uppbyggt med två fönster, två stolar och två uppsättningar mattfransar, en på vardera sidan om henne. Rummet och husdjuret gör det möjligt för oss att tolka det som om kvinnan är avbildad i sitt eget hem.

Men skenet bedrar. Kvinnans tankevärld är inte alls lika rofylld som hennes hållning eller som rummet. En prat- eller tankebubbla svävar som ett moln ovanför hennes huvud. Tankarna – eller drömvärldarna – är tumultartade, fylld olika symboler och varelser. Vi ser en kattliknande figur och människovarelser med vingar, kanske änglar, där de små barngestalterna kan tolkas som putti.

Exempel nummer två är ”En Röd Dag Med Mansdjur”, 1970, målning, olja på pannå. (Nyfiken? Gå in och titta på den på webben: Om oss: Samlingarna.)

Två kvinnor ser ut att tillverka en skulptur. Skulpturen har formen av en sfinx målad i mörka, gröna och svarta färger. En av kvinnorna håller i ett par knippen med blommor, som hon verkar upptagen med att fästa på skulpturen. Ordet ”Mansdjur” i titeln tyder på att den oidentifierbara varelsen är just mansdjuret. Bygger kvinnorna en man eller till och med sin egen bild av hur framtidens man bör vara? En sfinx är enligt egyptisk tradition manlig och enligt grekisk tradition kvinnlig. Sfinxen på bilden är med andra ord vis, mäktig och gåtfull, och på sätt och vis även könlös. Den är också potentiellt farlig, på grund av sin lejonkropp.

Himlen är ödesmättat röd. Det kvinnorna formar upplevs som viktigt och betydelsefullt.

Nästa vecka kommer det sista inlägget i min följetong om samlingarna.

Det blir polkaprickigt. 😉

Vad ska jag skriva om därefter?

Kom med förslag! Vad vill du veta mer om?

Hör av dig!

Expansions forgive too much but keep us tender and close

I Norra rummet på Växjö konsthall visas en installation med flera skulpturala delar av Sigridur Eggertsdottir. Sigridur är en isländsk / svensk textilkonstnärinna, bosatt och verksam i Kalmar och även en av mina medarbetare på Kalmar konstmuseum.

Installationen bär det poetiska namnet: ”Expansions forgive too much but keep us tender and close” och gestaltar kvinnoliv. En tidskrävande komposition, varsamt och kärleksfullt sammansatt med diverse olika material. Plast, textil och garn kombineras med en tydlig förståelse för återbruk. Skapelsen kan omöjligt anses brutal utan omsorgen vittnar utan tvivel om det motsatta. Sammansättning och färgval utstrålar en erotisk längtan utav närhet och intimitet. Sin storlek till trots så framstår det litet och sårbart samtidigt som det tar plats.

Utställningen öppnade den 21 september och den 15 oktober kommer en supersyjunta att hållas. Klockan 12 – 16 inbjuds vuxna och unga kvinnor för att arbeta med varierande material som tyg, papper, färg och återbrukad plast. Mer information finner du på: vaxjo.se/sidor/se-och-gora/ och jag kommer självklart att återkomma med ytterligare blogginlägg om Sigridur och supersyjuntan.

Installationen visas tom den 29 oktober och jag rekommenderar ett besök om ni befinner er i närheten eller om ni rentutav lockas av att medverka den 15 oktober.
– Gör det!

Samtidskonstdagar

Idag inleds Samtidskonstdagarna. Ett fullspäckat tvådagarsprogram som drivs av Folkrörelsernas Konstfrämjande i samarbete med Kalmar konstmuseum och Konstfrämjandet Öland/Kalmar med stöd av Sveriges Konstföreningar.

Eventet är redan utsålt och detta är första gången som Samtidskonstdagarna har landsbygden i fokus. Man kommer diskutera mötet mellan konstnärliga processer och lokal kunskap. Detta sker i alla dess former och det erbjuds föreläsningar, workshops, studiebesök, konstupplevelser och erfarenhetsutbyten. Konstnärliga kunskapsutbyten i form utav residencies är en viktig punkt och det kommer ges flertalet frågeställningar kring dess grund, anledning, resultat och varaktighet.

Flertalet konstnärer som ställt ut på Konstmuseet kommer att delta och Nkuli Mlangeni är en utav dem. Nkuli är en av de tretton konstnärer som medverkar i Djupt Minne, vår pågående utställning om kolonisationen av Afrika. Hon härstammar från Kagiso, Johannesburg och befinner sig just nu på residencebesök genom ”Bodycake” för att arbeta med världsarvet i Mörbylånga kommun. Hon värnar för det traditionella textilhantverket och använder sig utav konsten för att berätta viktiga saker. Hennes fårullsmatta Sankara fick nyligen det eftertraktade MBOISA-priset (Most Beautiful Object in South Africa) och hennes mattor kommer även att säljas på Tate Modern. Nkuli anlände till Sverige lagom för att besöka skördefesten ihop med konstkonsulent Anneli Berglund.

Om jag återgår till Samtidskonstdagarna så kommer fredagen att
tillbringas på Öland. Där kommer man att besöka konstkollektivet Kultivator, Himmelsberga Museum, miljön som projektet Mittlandsskogens Mitt utgår ifrån, Anne Hamrin Simonssons verk LIV no 8 och Ölands Folkhögskola. Möten och upplevelser av platser, projekt och med personer som vi har ett nära samarbete med. Mittlandsskogens Mitt har vernissage på museet nästa lördag och varje vår arrangeras en avgångsutställning för och av Ölands Konstskola II på Konstmuseet för att berätta om några av de projekt som det utmynnar i.

Om du ännu inte hunnit se Djupt Minne så är denna endast igång till och med söndag. På fredag har vi fri entré och i helgen erbjuds guidad visning både klockan 12 och 14. På lördag hoppas vi dessutom att Nkuli Mlangeni kan visa och berätta om sin del i Djupt Minne-utställningen.

Välkommen in!

Mot Sydost

Efter sex års uppehåll återvänder den folkkära Sydosten-utställningen. I år ägnas den åt design och konsthantverk, men i övrigt är temat fritt. Ansökningstiden är öppen till och med den nionde oktober och både professionella och amatörer är välkomna att söka. Den enda förutsättningen är att man har koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge eller Öland. Man har alltså likvärdig möjlighet att visa sina konstnärliga arbeten inför en kompetent jury. Namnen på de antagna tillkännages i mitten av oktober och följs av den efterlängtade Sydosten som invigs den 28 oktober och pågår till och med den 19 november.

Än finns det tid kvar att anmäla sig så räds inte att sända in din ansökan.

(mer information finner du på: www.kalmarkonstmuseum.se/wp-content/uploads/2017/09/regler-sydosten-2017.pdf)

Porträtt i gungning

Hans Sandén, ”Utan Titel”, 1978, målning, pastellkrita. Bilden är beskuren.

På 1960- och 1970-talen gav andra vågens kvinnorörelse eko i konstvärlden. Feministiska konstteoretiker förde fram hur kvinnokroppen sedan århundraden tillbaka har sexualiserats för att marknadsföra produkter och tjänster. Idag är det fortfarande kvinnan som är lika med sex och erotik inom bildkulturen. Även om män också erotiseras alltmer. Detta diskuteras inom den genusvetenskapliga del av konstvetenskapen som vi nu kommit in på.

En vanlig metod att återerövra kroppen och frigöra den från objektifiering och passivisering blev på 1970-talet just att sätta kroppen i fokus. Genom att ställa stereotypa skildringar i centrum, finns dock risken att bilderna istället befäster de stereotyper som de är tänkta att bryta. Ur ett rent visuellt perspektiv är det fortfarande exponerade kroppar som vi ser. En betraktares förmåga att se bortom denna dimension avgörs av hur mycket hen vet om de politiska ställningstaganden som ligger bakom.

Att hitta ett första verk ur samlingarna som exemplifierar denna era är svårt. Sandéns verk är målat under den tid som jag beskriver ovan, men jag känner inte till den närmare historien eller innebörden bakom det. Därför kan det betraktas som ett exempel från den tid inom konsthistorien som jag beskrivit, men inte som ett regelrätt exempel på feministisk konst.

Vad jag kan göra när det gäller bilden är istället att konstvetenskapligt tolka dess yta, tecken och symboler.

På bilden ovan ser vi en gestalt som uppfattas som kvinnlig. Kvinnogestalten är avbildad i en knäböjande position. Brösten är bara, medan resten av överkroppen och en bit av benen döljs av vad som kan uppfattas som en svart korsett eller liknande underklädesplagg. Kvinnans hår är långt och mörkt. Benen är varmt och passionerat röda.

I den vänstra delen av bilden, bakom kvinnans rygg, skymtar ett mönster bestående av rosa och vita blommor. Inom konsten har blommor, i synnerhet rosor, sedan länge använts som symboler för kvinnlighet och kvinnlig sexualitet. Rosa är en blandning av två semiotiska tecken: vitt för oskuld och rött för synd, men de flesta människor ser nog istället färgen som flickig, söt och gullig. Numera är den också en partifärg i Sverige.

Utan kunskap om konstnärens intentioner med just detta verk är det inte möjligt att fastslå om det finns en uttalad feministisk tanke bakom motivet eller inte.

Vad som däremot kan konstateras genom en placering av bilden i ett intertextuellt sammanhang, är att kvinnans pose påminner mycket om de exponerade kvinnobilder som ges i populärkulturen, såsom i reklam och herrtidningar.

Med andra ord kan det tolkas som att konstnären med sin bild ville ge en kommentar till de objektifierande bilder som under den andra vågens kvinnorörelse klassificerades som anstötliga och i behov av omformulering.

Men bilden kan lika gärna tolkas som en form av kroki.

Nästa vecka:

Vilken känd glaskonstnär möter vi då?

Ledtråd: Ormar, vargar …

… och tulpaner. 😉

Ha det bra tills dess!

Skördetid

Med höstens ankomst så sänker sig mörkret över Stadsparken allt tidigare för varje dag. Vindarna från Kalmarsund blir kyligare och smeker trädens löv som skiftar färg och faller till marken. Samtidigt ställer Öland till med skördefest. Det är faktiskt Sveriges största skördefest som hålls på ön för tjugoförsta året i rad. Från den 27 september till den 1 oktober erbjuds ett stort antal aktiviteter över hela ön och Ölands Folkhögskola är en utav de medverkande.

Igår höll skolan öppet hus fram till klockan 24 och erbjöd bland annat teater, utställningar, servering och film. Ovan ser ni en husfasadsprojektion som visades och ett stämningsfullt inslag var den vackra skuggprojektionen till hyllning för hästen Lilly. Lilly var den sista av sitt slag och hennes kvarlevor har sitt säte på folkhögskolan. Hon var nämligen den sista ölandshästen och lånades tillfälligt ut till Konstmuseet för vår utställning med samma namn som vi höll den 30 november 2016 till den 12 mars i år.

De filmstuderandes uppdrag var just att projicera film på olika platser och på olika underlag. En uppgift med ett underbart utfall av variation på ett sagolikt vis. Kom gärna in på museet i din jakt på höststämning. På onsdag kväll kan vi erbjuda en guidad visning och på fredag har vi fri entré.
– Välkommen!

Hur ser jag ut när du ser på mig?

Nils Kreuger, ”Min Hustru Bertha Och Bessie”, 1892, målning, olja på duk.

Till att börja med: I det här inlägget finns gott om bildexempel, långt fler än tidigare. Glöm inte att slå upp dem själva på webben: Om oss: Samlingarna.

Nu till ämnet.

Både porträttmåleri och genrekonst blir mer efterfrågat under den sena delen av 1800-talet, i och med att allt fler personer ur de lägre klasserna får möjlighet båda att måla och att beställa konst. Detta väcker ett intresse för de ”vanliga” människorna. Samtidigt minskar historiemålningarna i popularitet. Målningar och hyllningar av berömda nationalhjältar ersätts av bilder av det folkliga; allmogen och borgerskapet.

Med det folkliga kommer alkoholen (och även tobaken). Inte på ett sedelärande vis, som i David Deuchars etsningar, utan istället som en objektiv skildring av människors vardagsliv, speciellt i de lägre samhällsskikten.

Ex. Harald Sallberg, ”En Sjömanskrog”, 1940-tal, grafik, etsning.

Ex. Roland Svensson, ”Kortspel På Gillöga”, 1950-tal, grafik, litografi.

Det är uteslutande männen som skildras tillsammans med spriten, cigaretterna och rökningen. Däremot finns det – åtminstone fram till 1970-talet – inga exempel i samlingarna på kvinnor som brukar alkohol eller tobak. Detta är ett tydligt exempel på hur konsten följer med sin kontext. Alkohol och liknande berusningsmedel var länge tabu. Framför allt inom borgerskapet, och framför allt för kvinnor.

Under 1800-tal och tidigt 1900-tal var kvinnorna inom de högre klasserna på många sätt begränsade till den privata sfären samt till vissa offentliga ställen, såsom caféer och restauranger. Antingen förekom inte alkohol på dessa platser eller så kunde den inte drickas av kvinnorna om de ville behålla sitt goda rykte.

Men det har givetvis alltid funnits kvinnor som har druckit sprit, precis som det alltid har funnits yrkesarbetande och självförsörjande kvinnor. Dessa har emellertid inte infogats i våra samlingar och har därmed uteslutits ur den (konst)historieskrivning som vi bidrar med.

Istället är det männen som avbildas i yrkesroller. Själva yrket finns ofta med i titeln på konstverket.

Ex. Nils Kreuger, ”Pettersson, Vedsågare I Kalmar”, 1877, teckning, blyerts.

Visserligen skymtar en kvinna i en yrkesroll förbi redan under 1920-talet, och då som sköterska på ett äldreboende.
Ex. Eric Hallström, ”På Ålderdomshemmet”, 1920-tal, målning, gouache krita.
Men kvinnor med yrkestitlar dyker inte upp i mer ansenlig mängd förrän på 1970-talet.

Varför?

Den stora anledningen är givetvis att det inte blev allmänt accepterat för kvinnor att yrkesarbeta förrän under mitten av 1900-talet. Till detta kan vi lägga det faktum att 80 % av de konstnärer som representeras i samlingen är män ur något av de mer välbärgade samhällsskikten.

Dessutom finns det inom konstvärlden en lång och djupgående tradition att en manlig konstnär målar av en kvinnlig modell och inte tvärtom, något som ju framkommit även inom nakenstudierna och som har visat sig vara svårt att ändra på.

Konstnärerna som finns med i våra samlingar har avbildat kvinnor ur borgarskapet; de som fanns närmast till hands att avbilda, såsom hustrur och döttrar. I porträttmåleriet är det också så vi ofta finner kvinnorna, i rollen som släkting till den manlige konstnären. Porträtten innehåller i många fall ord som ”hustru”, ”fru”, ”mor” och ”syster”.

Ex. Axel Kargel, ”Min Fru Elsa”, 1929, teckning, blyerts.

Ex. Sven Ljungberg, ”Mor”, 1950-tal, grafik, trägravyr.

Däremot har jag inte kunnat hitta någon kvinnlig konstnär som har målat av en manlig släkting. Vid en sökning i databasen med sökordet ”Självporträtt”, finner vi sex kvinnliga konstnärer och fyrtioåtta manliga konstnärer, där

Carl Larsson, ”Blomstervännen”, 1909, målning, akvarell

troligen är det mest kända självporträtt vi har.

När vi går in mer på djupet i motiven finner vi att de avmålade kvinnorna tidsenligt – och ur ett borgerligt perspektiv – ges en klar koppling till hemmet som ”hemmets ängel”, med elegans och skönhet. De skildras till övervägande del sittande på lugna och behagliga platser, ofta i anknytning till hushåll, familj och barn.

Ex. Waldemar Sjölander, ”Interiör Med Iris”, 1930-tal, grafik, färglitografi.

Ex. Josephine Nisbeth, ”Liten Flicka Som Syr”, 1860, målning, olja på duk.

Ex. Christine Sundberg, ”Interiör”, 1890-tal, målning, olja på duk.

Kontentan blir i alla fall att majoriteten av de kvinnor som avbildas i Kalmar konstmuseums samlingar representeras ur ett utifrånperspektiv. De definieras av någon annan.

På 1960-talet – i och med de feministiska samhällsrörelserna – finner vi dock en brytpunkt i samlingen. Både konstteoretiker och konstnärer börjar på allvar att opponera sig emot den traditionella representationen av kvinnor i den visuella kulturen.

Nästa vecka: Schabloner, rosor & passion.

Ses då! 😉

Havsstämning

Garibaldi Lindberg, ”Havsstämning”, 1915, grafik, etsning.

En sjöjungfru ligger på en stenhäll vid havet. Av fötterna att döma, håller hennes stjärtfena precis på att tillbakabildas och hon förvandlas till människa. Hon ser ut att hålla i en spegel som hon har ovanför huvudet och riktar mot vågorna. Mjukheten i kroppen efterliknar mjukheten i de böljande vågorna. Kvinnofiguren är i harmoni med naturen och hon ligger synligt oberörd av de stora vågorna som slår bredvid henne.

Kompositionen bär många likheter med målningar av kärleksgudinnan Venus, främst ”Naissance de Venus” (”Venus Födelse”) av Alexandre Cabanel, 1863.

Om vi ser en analogi till gudinnan, nyfödd ur havsskummet, associeras Venus här inte omedelbart med den sexuella sidan av kärleken, utan med oskuld och renhet.

Sjöjungfrur, som är till hälften kvinna, hälften fisk, är del av folktron i flertalet länder i världen, men tros ha uppstått ur den grekiska mytologins siren, som var till hälften kvinna, hälften fågel. Med tiden har dock dessa båda skepnader sammanfallit och idag är det många som ser sirener och sjöjungfrur som en och samma gestalt med fiskstjärt.

En sjöjungfru bär många associationer. Enligt folktron är både sjöjungfrur och sirener en slags erotiskt laddade övernaturliga varelser som lockar sjömän i fördärvet med sin förtrollande sång. Folktron står dock i många fall i konflikt med populärkulturen. I många sagor har sjöjungfrurna också en mänsklig, varm och välvillig sida, där de exempelvis förälskar sig i en sjöman eller prins som de möter ute till havs eller räddar livet på i en storm. Det mest välkända exemplet är H. C. Andersens Den lille havfrue.

Nu lämnar vi Garibaldi Lindberg. Hos Lindberg är det inte kroppen som är i fokus, utan det narrativa; det mytologiska skeendet som får liv. I nakenstudier i övrigt är det studier av anatomi som är det centrala. Målningarna som följer här är statiska och passiva i sitt formspråk. De har till syfte att visa en människa, inte att berätta en historia. Kroppen är i blickfång, medan bakgrunderna och omgivningarna är enkla och neutrala för att inte distrahera.

I våra samlingar når nakenstudierna sin kulmen under 1930-40-tal, med studier av kvinnlig anatomi.

Ex. Eric Detthow, ”Sittande Modell”, 1920-tal, målning, olja på pannå.

Ex. Martin Emond, ”Kvinnofigur”, 1930-tal, målning, olja på pannå.

Ex. Curt Clemens, ”I Badrummet”, 1946, målning, pastell.

Ex. Lennart Gram, ”Sittande Modell”, 1960-tal, målning, olja på duk.

Som synes är det endast manliga konstnärer som exemplifieras här.

Det finns en anledning.

Bland de verk som återfinns i våra samlingar på webben, och som utförts fram till 1970-talet – föreställande helt eller delvis avklädda personer – återfinns endast en kvinnlig konstnär:

Christine Sundberg.

Ex. ”Akademistudier i olja”, ca 1865, målning, olja på duk.

Här ser vi såväl manliga som kvinnliga modeller delvis avklädda.

Det är även inom andra genrer som kvinnorna lyser med sin frånvaro. Representationen av kvinnliga konstnärer är i samlingarna mycket låg ända fram till mitten av 1900-talet. En av anledningarna är att kvinnor i Sverige inte tilläts studera på Konstakademien förrän 1864, på Fruntimmers-Afdelningen. (Samtidigt välkomnades de på croquis-kurser, men de manliga modellerna var inte helt avklädda, utan iförda små byxor. Det räknas ändå som croquis.)

Men detta är givetvis inte ens en bråkdel av förklaringen. Nästa vecka tar jag därför itu med de vidare frågeställningarna: Vem har – historiskt sett – målat av vem? Och varför?

Samtidigt tar vi steget in i porträtt- och genremåleriet.

Väl mött!

Från räkneredskap till smycke

Våra utställningar handlar ofta om tid på olika sätt och av olika slag. Konstmuseets främsta inriktning är att visa samtidskonst där tiden blir framträdande och är av betydelse. Samtidskonst är svår att omfamna. Det kan förklaras som konst från sent 1960-tal fram till idag. Någon har påstått att det uppstod när folkhemmet försvann. Men vem och vad säger att det upphört att existera? Kanske det gjort ett uppehåll, blivit mindre synligt eller äntrat en ny skepnad.

Det sägs att tiden är förgänglig men hur beskrivs den bäst? Som oändlig, dödlig, flyktig, kortvarig, tillfällig eller kanske tom beständig? Vad är tidens fysiska form? Är det rörelsen i att jorden kretsar kring solen eller att solen går upp och ner? Faktum är att tiden kan upplevas på oändligt många sätt och med den förklaringen snuddar man vid oändlighet. Många delar in tiden i skeenden, perioder, datum och klockslag och ser därför kalendern eller klockuret som ett klargörande av tidens fysiska form.

Med denna text vill jag presentera en produkt som vi har i vår butik. Nämligen ringar designade av Pauline Pousar. Som dekoration på dessa har hon nämligen tillagt delar från klockur. Ett återbruk där tidens delar fått en ny innebörd och nytt värde. Trotts att delarnas härkomst innebär att tiden stannat så fortgår tiden att existera och klockurets delar har fått en annan betydelse i dessa skapelser. Varje individuellt fragment representerar sin egen arbetstid och livstid. Man kan räkna dess brukbara tid för det klockur som delarna härstammar från precis som tiden dessförinnan och därefter. Tid passerar på olika sätt, i olika format, där smyckets tillblivelse är en arbetsprocess som räknas i just tid. Tid som upphör på ett sätt men fortskrider på ett annat. Tid som övergår till en fysisk produkt som inleder en livsresa. En ny livsform som åter räknas i tid. Tid som ter sig på ett nytt sätt, med ny innebörd och med ett nytt värde.