Är du vår nya besöksvärd?

Just nu söker vi fler besöksvärdar, framför allt till helgerna. Våra besöksvärdar har hand om receptionen, butiken och museets lilla café. De är också de första besökarna möter när de kommer till museet så en väldigt viktig del av vårt team och museets ansikte utåt.

Är du konstintresserad, social och serviceinriktad? Ta en titt på jobbeskrivningen här: Kalmar konstmuseum besöksvärdar

Välkommen med din ansökan!

KULTURTANT 2017!

Den 29 oktober går startskottet för vår första kulturtriathlon. Eftersom Skandinaviens första Ironman-tävling gått av stapeln i Kalmar så är vi inte sena att hänga på. Under fem timmar ska deltagarna genomgå tre kulturgrenar.

Avsparken sker på Kalmar konstmuseum klockan 16 inom grenen design vilket innebär en djuplodande och utforskande visning av utställningen ”Designarkivet A-Ö”. Konstvetare Sara Hemmingsson och illustratör Pernilla Frid guidar deltagarna genom salongen och berättar om skisserna och formgivarna som visas. Därefter erbjuds kaffe med dopp innan stadsvandring startar under ledning av konsthistoriker Fred Johansson i en bana som leder till Kalmar Teater. Där erbjuds en matpaus innan kultureventets målgång med konsertspelning av den kommande musikalen ”Hitkommarna”.

Deltagarna äras med diplom och den kärleksfulla titeln: Kulturtant. Det är möjligt för alla att delta men namnet står som en hyllning till den grupp som alltid varit de första att stötta oss. Rustad med hatt och paraply hoppas jag att du står redo inför start-loppet av dessa tre kulturgrenar. Om du anser att du har den uthållighet som krävs för att tillhöra vår kulturelit så inköps deltagarbevis i museets kassa under våra öppettider. Tänk på att anmälningsantalet är begränsat så skynda att anmäla för att visa att kulturtanterna är de som härdar ut.

Lycka till!

Sydosten 2017 – de antagna

Nu är det klart vilka som kommer att ställa ut på Sydosten 2017.

Juryns uttalande

Till Sydosten 2017 med tema Konsthantverk och Design inkom ansökningar för cirka 350 verk. Merparten får härföras till konsthantverk där textil var den största materialgruppen. Ansökningarna behandlades anonymt och namn på bilder var maskerade. I de fall en jurymedlem ansåg sig vara jävig valde denna att ej medverka.

Intressanta frågeställningar som juryn fick ta ställning till var relationen mellan konst och konsthantverk samt vilken vikt vi ville lägga på kvalitet i relation till själva hantverket.

Vi i juryn hade olika ingångar till materialet, och även ibland ganska olika åsikter om vilka som skulle antas eller ej. Det blev ett spännande arbete där vi hoppas att det slutliga valet ska spegla både bredd och spets hos de sydöstra regionernas konsthantverkare och designer.

De följande har antagits med ett eller flera verk:

Agneta B. Lind
Agneta Mattisson Bojing
Anders Isgren
Anna Berg
Anna-Linda Gabriel
Anna-Malin Andersson
Anne Johansson
Annette Gulbaek
Annika Peterson
Attila Forsman
Britt Nilsson
Carl-Oscar Karlsson
Caroline Möller
Cissi Svärdström
Dan Stille
Eva Olsson
Eva Thunberg
Gunilla Nillan Holmgren
Helena Felldin
Hilda Carlsson
Ida Couchér
Irene Leijon
Johanna E Fagerstedt
Karin Meissner
Karlheinz Sauer
Kjell Ljones
Kristina Jeppsson
Lasse Carlsson
Leif Kindgren
Lena Fries
Lena Håkanson
Linda Rothstein
Lotta Björn
Margaretha Karlsson
Maria Johansson
Marie Lindblad
Markus Emilsson
Martin Andersson
Pernilla Berg
Rolf Graham
SannaMaria Strandå
Sara Västerlund
Sebastian Hägelstam
Sofia de la Fuente
Sophia Olivia Quirk
Susanne Enøe Hansen
Suzy Strindberg
Tillie Burden
William Liljeblad
Yvonne Johansson

Bli en del av Kultureliten!

Delta i tre tuffa grenar kultur på en och samma dag. Rusta dig med hatt och paraply för nu är det premiär för Kulturtant™. Eventet är öppet för alla men namnet står som en hyllning till den grupp som alltid varit de första att stötta oss.

Kulturtant2017 går av stapeln söndagen 29/10 och tar sig an såväl formgivning, arkitektur som musik. Delgrenarna är föreläsning, stadsvandring och konsert.

Med start klockan 16 på Kalmar konstmuseum sker en djuplodande och utforskade visning av utställningen Designarkivet A-Ö där konstvetaren Sara Hemmingsson och illustratören Pernilla Frid, som deltagit i arbetet med utställningen, berättar mer än någonsin om skisserna och formgivarna. Efter kaffe med dopp följer en spännande stadsvandring under sakkunnig ledning av konsthistorikern Fred Johanson. Det blir en matpaus på Kalmar Teater innan kvällens avslutande kulturgren – En konsertspelning av den kommande musikalen Hitkommarna, som handlar om dagens immigration och är uppföljare till succén Hemstannarna. Sammanlagt utgör Kulturtant en utmaning för den som vill testa sig själv och upptäcka hur mycket kultur det kan rymmas under en hatt.

Deltagarbevis inklusive alla entréavgifter, kaffe med dopp och en matpaus kan bara köpas i Kalmar konstmuseums kassa tom 27/10.

Ordinarie pris 425:-
med Teaterpass 395:-
med medlemskap i Kalmar konstförening 375:-
med Teaterpass och medlemskap i Kalmar konstförening 345:-
Antalet platser är begränsat.

Samtidskonstdagarna 2017 i Kalmar

Under två dagar i oktober kommer Samtidskonstdagarna att diskutera mötet mellan konstnärliga processer och lokal kunskap med samtidskonsten som kompass. Föreläsningar, workshops och studiebesök varvas med konstupplevelser och erfarenhetsutbyten. Det är första gången som Samtidskonstdagarna har fokus på landsbygden. Bland annat kommer man att återbesöka projektet New Horse Culture, som tog plats på Öland 2016 i samarbete mellan Konstfrämjandet Öland/Kalmar, Studiefrämjandet och Kalmar konstmuseum.

Folkrörelsernas Konstfrämjande har i år tagit över arrangemanget av Samtidskonstdagarna och driver projektet för 2017 i samarbete med Kalmar konstmuseum och Konstfrämjandet Öland/Kalmarmed stöd av Sveriges Konstföreningar.

 

 

Vem ska styra oss?

Kalmar konstförening äger Kalmar konstmuseum och Designarkivet. Vid årsmötet onsdagen 26/4 kommer inte mindre än fyra platser i föreningens styrelse att behöva fyllas. Om du har tankar kring vilka som ska ingå i styrelsen och därmed hjälpa oss framåt, kan du som är medlem läsa valberedelsen kallelse nedan.

Om du inte är medlem, är du välkommen att först bli det HÄR.


Kalmar konstförenings stadgar:
§ 10
Valberedning
Årsmötet utser en valberedning bestående av tre föreningsmedlemmar varav en sammankallande.
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmar om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater till valberedningens sammankallande.
Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag på föreningens webbplats, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.
Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Valen 2017
I enlighet med ovanstående stadgar 3 st meddelar valberedningen att en ledamot i styrelsen avsagt sig uppdraget i förtid vilket innebär att det rätteligen skall ske 
fyllnadsval för ett år av ordinarie styrelsemedlem.
Härutöver skall
3 ordinarie ledamöter väljas på 2 år
1 av styrelsens 7 ledamöter skall väljas till ordförande
2 suppleanter väljas på två år
1 kvalificerad revisor väljas på ett år
1 revisor väljas på ett år
1 suppleant för kvalificerad revisor väljas på ett år
1 suppleant för revisor väljas på ett år
Slutligen skall 3 ledamöter, varav en skall vara sammankallande, väljas till valberedning

Nominering
Varje medlem i föreningen har rätt att inkomma med förslag på kandidater till valberedningens sammankallande:
Valberedningen, Svante Oledal, Kalmar konstförening, Stadsparken, 392 33 Kalmar
eller valberedning @ kalmarkonstmuseum.se

KOBRA tittar på hästar

SVTs kulturprogram Kobra 11/4 går på djupet med hästen i konsten. För att förstå vad rid- och dragdjur betytt för konstnärer och vice versa besökte redaktionen Kalmar konstmuseum under två dagar. Det blev långa intervjuer, dokumentation av den nu avslutade utställningen Den sista Ölandshästen, och möten med konstnärer i öländska hästhagar. Även på SVT-Play!

glänta på Glänta

Nu finns nya numret av tidskriften Glänta i vår butik och innehåller bland annat artiklar om Nya Småland och landsbygds-paradoxen. För dig som var med på tvådagarsseminariet på Kalmar konstmuseum om landsbygdens betydelse är det intressant fördjupning. För dig som missade seminariet är det en chans att få veta vad du missade.
120:-

Elevutställning från 1/3

Hanna Johansson beskriver själv sin utställning Med nål och tråd mot en bättre värld:
Vid millennieskiftet 2000 stiftade FN åtta mål för en bättre värld, millenniemålen, som skulle varit uppfyllda till år 2015. Målen handlar bland annat om att minska barnadödlighet, halvera jordens fattigdom och hunger och hållbar utveckling. Stora mål som dessa är svåra att mäta  i statistik och hur väl vi lyckades är svårt att säga. Trots att FN:s arbete för en bättre värld är grundläggande och något vi borde jobba för varje dag, är det inte alla som känner till att målen finns. Därför valde jag att göra mitt gymnasiearbete baserat på millenniemålen. Arbetet innehåller åtta broderade tavlor, en tavla för varje millenniemål. Syftet med arbetet är att lyfta fram både millenniemålen och broderiets konstform. Tavlorna vill med enkla symboler illustrerar en alternativ framtid där målen är uppfyllda och där vi tillsammans skapat en hållbar, fredlig och jämställd värld.

Vernissage klockan 17 onsdagen 1/3 varpå utställningen pågår till 13/3.