Motioner till årsmötet

Kära medlemmar,

Onsdag den 25 april kl 19.00 är det åter dags för årsmöte för Kalmar konstförening. Mötet kommer att hållas i biblioteket på Kalmar konstmuseum.Vi kan glädjas åt ett mycket framgångsrikt och välbesökt år för verksamheten under 2017 och se framåt med tillförsikt!

Från styrelsen hoppas vi på att många medlemmar kommer till årsmötet och tar chansen att vara med och påverka vår förening.

Om du vill skriva en motion till årsmötet så ber vi dig att lämna den till museet senast den 15 mars, detta för att styrelsen ska hinna bereda inkomna förslag. Skicka den till: info@kalmarkonstmuseum.se eller Kalmar konstmuseum, Stadsparken, 392 33 Kalmar.

Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på museets webbsida två veckor innan mötet.

Väl mött!

Styrelsen för Kalmar konstförening genom ordförande Maria Lindmark

 

Verksamhetsberättelse 2017 (kan även hämtas i museets reception)

 

Bild: Lars Norrman, Mor och Barn, 1967