Samtidskonstdagarna i Kalmar och på Öland

Konstfrämjandet har tagit över arrangemanget av Samtidskonstdagarna från Riksutställningar och i samarbete med Kalmar Konstmuseum och Konstfrämjandet Öland/Kalmar sker aktiviteter under två dagar i Kalmar och på Öland, 5 – 6 oktober 2017.
Samtidskonstdagarna 2017 vill diskutera mötet mellan konstnärliga processer och lokal kunskap med samtidskonsten som kompass. Föreläsningar, workshops och studiebesök varvas med konstupplevelser och erfarenhetsutbyten.

För första gången har Samtidskonstdagarna fokus på landsbygden och kommer bland annat att återbesöka projektet New Horse Culture som tog plats på Öland 2016 i samarbete mellan Konstfrämjandet Öland/Kalmar, Studiefrämjandet och Kalmar konstmuseum.