diskurs

Vår upplevelse av det frånvarande – om två skåp av Mats Theselius

I den lilla skriften ”Mats Theselius’ guide to Mats Theselius” skriver hans vän Jan Åman så här om Theselius möbler: ”Möblerna betyder men bevarar stumheten, talar och tiger på samma gång.” Det är något jag verkligen upplever också. Jag fascineras av det outsagda och det sagda. Det inbjuder till tankar och tolkning. Är det en dialog eller en monolog? Befinner sig de visuella uttrycken i ett slutet universum tillsammans med den som skapat dem? Eller är det faktum att produkter fysiskt ändå lämnar den inre världen för den yttre, en invitation till någon form av gemensamhet?

Mats Theselius arbetar i många av sina möbelprojekt med metaforer och associationer som visar på relationer till våra föreställningar om ett visst ämne. Men det finns oftast en kontrast visuellt formulerad genom val och användningsområde för olika material och formelement.

körsbärstjuvenIKEA tog tillsammans med en expert på 1700-tal, Lars Sjöberg, fram en gustaviansk möbelkollektion 1993. Kollektionen blev dyr att producera och ansågs snart inte passa in i Ikeas sortment. Därför såldes kollektionen till ett möbelföretag, MOVE. När företaget 2001 ville förnya/utöka kollektionen så vände de sig till Mats Theselius. [...]