Aktuella projekt

J2015

NORDCODE

I augusti 2015 medverkade Designarkivet i Nordcodes seminarieprogram i Jyväskylä, Finland. Syftet var att knyta DA till ett forskningsnätverk inom designfältet. På plats fick vi möjlighet att presentera Designarkivet som samling och Pukeberg som plats och sammanhang. Vi kommer att utveckla samarbetet och härbärgera en seminariesession på Designarkivet 2017.

Nordcode startades 2000 och samlar aktiva forskare och doktorander som forskar om den kommunikativa aspekten hos artefakter, estetiska kvaliteter hos fysiska produkter och objekt samt designprocesser relaterat till ovanstående.

 http://www.nordcode.net/what-is-nordcode/