Tidigare projekt

Glasarvet

Med finansiellt stöd från Regionförbundet i Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmar län, Nybro kommun och Emmaboda kommun inventerade museologen och projektledaren Ola Carlsson under 2013–2014 Glasrikets många arkiv. Målet var att nedteckna vad som finns kvar i de arkiv som den småländska glasindustrin byggt upp.

Läs mer om projektet

Reform Glasriket

Projektet genomfördes under 2013 med finansiering från Vinnova. Det innehöll ett endagarsseminarium samt skriften Reform Glasriket. Tre författare/föreläsare tog upp och behandlade grundläggande frågor rörande Glasrikets framtid i en kritisk kontext. Projektets grundsats var att gå vidare från en stagnerande debatt kring utvecklingen av glasindustrin.

Läs mer om projektet ReformGlasriket-review