Du har 2 kor

02/12 - 07/01 2018

Med kon som gemensam nämnare samlar vi nu konstnärer från skilda delar av världen. Kon används både tematiskt och som material i utställningen för att lyfta frågor som vem har rätt till jorden? Vem har rätt att bruka mark? Till vilket pris? Kor lyfter även frågor om konsumtion, om mjölk, om identitet och identifikation. Det kontrasterar landsbygd och stad, historia och nutid, traditioner och tillhörighet.

Inför utställningen genomförde Breeze Yoko och Buntu Fihla från Sydafrika i somras en aktion i Kalmar Stadspark där utgångspunkten var kon som maktmedel. Verket utgår ifrån en dikt på bantuspråket Xhosa. Översatt till engelska är titeln The making of a servant. I dikten beskrivs nedbrytningen av en oxe från starkt och fritt ungdjur till tämjt boskap som tjänar sina ägare utan egen vinning.

Med verket vill Breeze Yoko och Buntu Fihla ställa frågor om vem som har rätt att bruka jorden, och till vilket pris. I både dikten The making of a servant och verket dras paralleller till slaveriet där priset för att verka jorden betalades av dem som tvingats till att ge sitt arbete och sin frihet – utan att få del av skörden.

Hela dikten finns på: http://pinkviolence.livejournal.com/115643.html