Du har 2 kor

08/10 - 12/11 2017

I centrum för utställningen står minnet av Nongqawuse, en en ung kvinna i 1800-talets Sydafrika. Hennes profetior ledde till att man tvingade stora hjordar av kor över klippstup för att driva ut de brittiska kolonisatörerna. Du har 2 kor samlar konstnärer från skilda delar av världen med utgångspunkt i djuret ko. Kon används både tematiskt och som material i utställningen, ibland uppstår måleriet direkt på kohudar och andra gånger är kon en utgångspunkt för att diskutera jordrättsfrågor. Vem har rätt att äga jord och bruka den? Och kan vi dela den mer rättvist framöver?

Inför utställningen genomför Breeze Yoko och Buntu Fihla från Sydafrika en aktion där utgångspunkten blir kon som maktmedel.