På skoltid ÅK 7 – Gymnasiet

En skolvisning på museet

Kalmar konstmuseum är en fantastisk plattform och utgångspunkt för skolor och olika pedagogiska verksamheter, där vi arbetar utifrån konstmuseets varierande utställningar. Här kan man hitta olika ämnen och arbetsområden som berör skolämnena, tex kommunikation, identitet, politik, ideologi, filosofi, status, språk, psykologi, teknik, historia, moral, kulturella/globala skillnader etc.

”Konsten är ett språkrör som både kan sammanföra konsten med livet och samhället med skolan”.

Vi har olika förväntningar, reaktioner och föreställningar om vad konst är och om vad man kommer att få uppleva på ett konstmuseum. Ni kommer att träffa konstmuseets konstpedagog som inspirerar till möten, samtal, diskussioner, skapar delaktighet och ger möjligheten att upptäcka något nytt om omvärlden och sig själv, låter er överraska, bli överraskade, bli stimulerade och inspirerade. Här kan man få tillgång till nycklar till nya områden.

Vårt skolprogram är en bra startpunkt för att se vilka utställningar vi har planerade för året och hur de kan passa in med läroplanen.

Alternativ 1: Visning och eget skapande
Visning kombinerat med eget skapande under handledning av våra konstpedagoger.

Tidsåtgång ca 1,5 – 2 timmar.

Alternativ 2: Endast visning
Endast visning av aktuell utställning kombinerat med samtal för din grupp. I denna visning erbjuder vi ett fördjupat samtal där elevernas egna tankar, frågor och reflektioner får ett större utrymme. Vi erbjuder barn och unga en möjlighet att förstå sig själva och vår omvärld genom konsten.

Tidsåtgång ca 1 timme.

 

Skolor i Kalmar län har rätt till en kostnadsfri resa per klass och läsår till kulturinstitutioner. Besöken på museet är kostnadsfria för skolor i Kalmar län.

För bokning av visningar eller för att diskutera speciella önskemål och idéer, kontakta oss på bokningar@kalmarkonstmuseum.se.