Bengt Olof Johansson tillbaka

Bengt-Olof Johansson, porträtt

Styrelsen för Kalmar konstförening har med omedelbar verkan återinsatt Bengt Olof Johansson som museichef för Kalmar konstmuseum. Förordnandet är tidsbegränsat till den 31 mars 2016. Konstmuseet återfår därigenom arbetsro och fokus på verksamheten och styrelsen kan ta itu med angelägna och övergripande frågor om ägandeformen, rekrytering av ny chef och frågan om hur restaurang Byttan och konstmuseet kan samordnas i en ny gemensam vision.

”Med tanke på den rådande situationen är jag glad att få hjälpa Kalmar konstmuseum tillbaka till framtiden och bereda vägen för en fortsatt viktig och intressant verksamhet”, menar Bengt Olof Johansson. ”Det är givetvis också en bekräftelse på verksamhetens kvalité, vars grundläggande förhållningssätt handlar om respekt för såväl konsten som publiken.”

Konstföreningens ordförande Lars W Andersson tillägger: ”Vi har en gemensam syn och inriktning kring vad som behöver göras. Mycket återstår men med Bengt Olof Johansson och den nya styrelsens sammanlagda kompetens på plats är jag övertygad om att det som på senaste tiden varit turbulent och lett till många diskussioner, visar sig bli en tillgång för utvecklingen av Kalmar konstmuseum”.