Bodycake

Water Tower Stories

Snart presenterar vi BODYCAKE – vårt nya program för artist-in-residence i regionen. Till dess berättar vi lite om andra internationella konstnärsvistelser vi genomfört tidigare. (Texten är under bearbetning).

ARTIST IN RESIDENCE  KALMAR LÄN
Under tre år har Kalmar konstmuseum och konstkonsulenten i länet organiserat artist in residence, internationella konstnärsvistelser i Kalmar läns kommuner. Hittills har vi gjort det i, Kalmar kommun, Hultsfreds kommun, Nybro kommun, Borgholms kommun och Emmaboda kommun. Alla konstnärer har knutits till platser där det finns verksamma professionella konstnärer, skolor eller institutioner och konstnärerna har arbetat med platsen genom olika offentliga projekt eller utställningar.

Det har varit intressant och positivt att få ta del av så många olika uttryck och konstnärliga processer och skapat många kontakter. Konkreta effekterna av konstnärsvistelserna har varit att nya kontaktnät skapats både för konstnärer och institutioner, medvetenhet bland internationella konstnärer om Sveriges konstliv, gemenskap och medvetenhet kring samtidskonst. Möten mellan flyktingar och boende har skett, traditionella hantverk har mött samtidskonsten, olika verksamhetsområden får syn på varandra ex samhällsbyggnadskontor och konstnärer. Samarbeten med föreningslivet/ civilsamhället, uppmärksamhet i media av olika platser och projekt, att landsbygden lyfts fram och kontakt med statlig institution har varit positiv. Konstkonsulenten har även blivit inbjuden i nationella sammanhang för att berätta om hur vi arbetar med residence i Kalmar län vilket skapar nya kontakter och gott renommé i svenska konstvärlden.

Genomförande
Nu vill vi fortsätta att utveckla och skapa nya nationella och internationella kontakter bland konstnärer och ta vara på de kontaktnät som byggts upp bland många av länets konstnärer som har arbetat internationellt. Därför vill vi genomföra residence i tre av länets kommuner Torsås kommun, värd Kulturmagasinet och Mörbylånga kommun, värd Ölands folkhögskola och Kalmar kommun, värd ateljén, Kalmar konstmuseum.

Vi vill fokusera på möten mellan konsten och allmänhet och särskilt flyktingfrågan eftersom att Kalmar län har mottagit många flyktingar. Därför vill vi bjuda in konstnärer som arbetar med frågor om mänskligheten, flykt och att komma till en plats som man inte själv valt. Förutom den konstnärliga processen vill vi att konstnären som arbetar i Kalmar kommun fokuserar på estetiska lärprocesser med ungdomar i bostadsområden i Norrliden och Smedby och för att undersöka vad en konstnär kan åstadkomma med skapande processer för att skapa gemenskap och trygghet.