Årsmöte 2021

Välkomna till Kalmar konstförenings årsmöte, 28 april kl 19

Onsdag den 28 april kl 19.00 är det dags för Kalmar konstförenings årsmöte som i år kommer att bli i digital tappning. Föranmälan är obligatorisk och görs senast onsdag 21 april till info@kalmarkonstmuseum.se.

Om du vill skriva en motion till årsmötet så ber vi dig att skicka den till museet senast den 1 april, men gärna tidigare. Detta för att styrelsen ska hinna bereda inkomna förslag. Skicka den till: info@kalmarkonstmuseum.se

Vidare information om hur man ansluter till mötet kommer att skickas ut till föranmälda medlemmar i god tid innan årsmötet. Kallelse och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga här nedanför.

Dagordning och bilagor
Verksamhetsberättelse och årsbokslut
Årsbokslut och revisionsberättelse
Valberedningens nomineringar

Bild: A T Gellerstedt, Norra Långgatan Kalmar, 1875

Sydosten United återvänder i november 2022

Sydosten United återvänder till Kalmar konstmuseum i november 2022 i nytt, spännande format och med förhöjda ambitioner.

När utställningen Sydosten senast visades på Kalmar konstmuseum hösten 2019 startades ett arbete med ett långsiktigt byggande av engagemang som sträcker sig utanför museets väggar. Utställningen tog namnet Sydosten United för att lägga fokus på Sydostens potential för att sammanföra deltagarna och konsthantverksfältet och möjligheten att skapa möten och nya relationer.

Sydosten United återkommer nu i en ännu större satsning hösten 2022. Vi tar bort uppdelningen mellan ”konst” och ”konsthantverk” och bjuder in till en förenande utställning och mötesplats för hela bild- och formområdet.

En av utställningens verkliga styrkor är hur den ger ett smakprov på den hantverksmässiga och konstnärliga kreativiteten som sjuder i denna del av Sverige. Vår ambition är att lyfta detta vidare och nå fler utövare och en bredare publik i hela Småland, Blekinge och Öland.

För att åstadkomma det vill vi göra Sydosten till ett interregionalt samarbete, en stafett-utställning som alternerar mellan tre platser: Kalmar konstmuseum, Kulturcentrum Ronneby konsthall och Vandalorum / Smålands Konstarkiv i Värnamo. Det ger en större geografisk spridning och ökad närhet till publik och utövare och ökade möjligheter till ett förenat Sydosten.

Vi planerar just nu för att Ronneby konsthall arrangerar Sydosten 2024 och Vandalorum / Smålands Konstarkiv i Värnamo 2025 för att sedan återvända till Kalmar konstmuseum igen 2026. Varje plats och arrangör kommer ha möjlighet att sätta sin särskilda prägel på Sydosten.

SYDOSTEN UNITED 2022

Sydosten kommer härnäst att visas på Kalmar konstmuseum november 2022 – januari 2023 och museet fortsätter samarbetet med Markus Emilsson som co-curator för utställningen och tillhörande program.

– Jag är jätteglad över förtroendet att få fortsätta arbeta med Sydosten och Kalmar konstmuseum. Min utgångspunkt för utställningen är att det ska vara en högklassig förenande arena för hela sydosten-området som bjuder på spännande möten mellan olika konst- och konsthantverksformer. Att det blir en vibrerande smältdegel av skiftande praktiker, material och uttryck med potential att överraska. 
Markus Emilsson

Sydosten United 2022 får en ”kick-off” redan under hösten 2021. Vi kommer då börja dela inspirationsmaterial i form av intervjuer med tidigare medverkande, gästföreläsare m.m. Vi kommer även bjuda in till en workshop med anknytning till temat för Sydosten United 2022.

Ansökningstiden till Sydosten United 2022 beräknas öppna i början av sommaren 2022 och juryarbetet ta vid efter sommaren för vernissage av utställningen i början av november 2022.

MER OM SYDOSTEN

Sydosten är en samlingsutställning som är öppen för professionella och amatörer med anknytning till landskapen i sydost – Småland, Blekinge och Öland. Den sökande behöver inte vara bosatt här, men ha en relevant koppling till regionen. Sydosten är öppen för alla som är aktiva inom bild- och formområdet och verkar för att stimulera och visa flera kreativa uttryck. Utställningen är jurybedömd.

 

Har du frågor om Sydosten? Kontakta:

Isabel Mena-Berlin
isabel.mena-berlin@kalmarkonstmuseum.se

Kalmar konstmuseum släpper bokserie

Kalmar konstmuseum släpper de två avslutande delarna i en trilogi där man med fabeln som metod och med samtidskonstens hjälp tar sig an kulturarvet.

Ett av landsbygdens populäraste djur, hästen, har fått ge namnet på den första av de två nya böckerna.

I Hästen: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden Del 2 utforskas hästen i konsten ur en mängd olika perspektiv. Vad betyder ryttarmonumentet i en tid när allt fler monument välts och diskuteras? Och vad finns det för samband mellan kreativt skapande och ridning? I Hästen möter du konstnärerna Kultivator, Salla Tykkä, Shiva Anoushirvani, Austin Camilleri, Signe Johannessen, Sasha Huber, PO Larsson, Nils Kreuger, Nicholas Sulman, Maria Kerin, Karin Victorin och många fler.

Hästen dokumenterar utställningen Den sista ölandshästen som blev en publiksuccé på Kalmar konstmuseum hösten 2016, men går djupare och längre i utforskandet av varför hästar är ett så populärt motiv i konsten. Boken gestaltar också ett förändrat jordbrukslandskap med hästen som ledsagare. Fotografiet är bärande i de flesta av berättelserna om hästen som en del av ett globalt kulturarv men i de nyproducerade konstverken ses hästen ofta som medskapare. Här skriver bokens konstnärer och författare in sig i en samtida tradition där den hierarkiska relationen mellan djur och människa ifrågasätts. I Sverige finns det nu fler hästar än mjölkkor. Vad betyder det för landsbygden och den framtid vi alla delar?

 

Lammet: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden Del 3 presenterar Kalmar konstmuseums omfattande samarbete med konstnärer från Afrika.

Den kristna historien och med den, den tillhörande svenska missionen i afrikanska länder, har präglat regionen Småland. Kanske var det detta gemensamma förflutna som bidrog till det publika intresset för plattformen Djupt Minne – ett antal samarbeten och utställningar mellan Kalmar konstmuseum och den afrikanska kontinenten. Med en förståelse för att relationer behöver vara ömsesidiga initierades ett antal utställningar och residensvistelser där afrikanska konstnärer bjöds in till att vistas i Småland samt utforska regionens kulturarv.

Kalmars första svarta kvinna, Sara Mazhar Makatemele, var ett av de livsöden som uppmärksammades och i Lammet har vi valt att tillgängliggöra den enda intervju som finns med Sara Mazhar Makatemele både på engelska och på hennes modersmål, sepedi. I boken spåras också kristendomens rötter i samtidskonsten och regionen Småland. Framför allt fördjupas diskussionen kring vårt ansvar för planeten och hur moraliska frågor gestaltas i konsten. Vi får läsa om en domedagssekt med kopplingar till en sten och om hur en tidigare hästgård blir platsen för både konst och fårskötsel. Joanna Sandell, bokens redaktör, skriver i introduktionen:

”Vad behöver ge vika för att något nytt ska träda fram? I årtusenden har mänskligheten fokuserat på tanken om att ett offer ger möjlighet för kommande generationer att få det bättre. Hur speglas detta inom konsten? Och finns här en nyckel till det som kommit att bli mänsklighetens största hot – frågan om vi tillsammans kommer kunna möta en annalkande klimatkris? I denna fabel är lammet inte ensamt. Det är djupt sammanbundet med det däggdjur – människan – som har avlat fram och hållit dessa djur så länge som historier och sagor nedtecknats.”

Lammet dokumenterar också utställningen Djupt Minne med verk av konstnärerna Heba Y. Amin, Malala Andrialavidrazana, Serge Attukwei Clottey, Buntu Fihla, François-Xavier Gbré, Mats Hjelm, Kitso Lynn Lelliott, Sam Matambo, Nkuli Mlangeni, Ng’endo Mukii, Nolan Oswald Dennis, Mary Sibande, Buhlebezwe Siwani och Breeze Yoko.

 

Böckerna Hästen: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden Del 2 och Lammet: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden Del 3 är delar av en triologi där den första boken Kon: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden Del 1 (från 2019) kom att gestalta ett allt mer globaliserat bildspråk inom konsten och där ”kon” agerade symbol för frågor om slaveri och markanvändning. Samtliga tre böcker dokumenterar konstnärsgruppen Kultivators praktik, en kollektiv som tidigt rönt internationellt intresse för en aktivistisk hållning inom konsten och ett engagemang för klimatfrågan. Triologin lånar fabeln som form för att gestalta och undersöka hur konsten tar sig an människans komplicerade relation till plats, natur och historia.

Böckerna utgör den avslutande delen av Kalmar konstmuseums treåriga projekt Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass som i ett antal residensvistelser, seminarium och publikationer fört fram nya metoder för att bredda diskussionen om vad ett lokalt kulturarv kan innebära i en globaliserad värld.

Ansvarig utgivare: Anneli Berglund, Kalmar konstmuseum
Redaktör: Joanna Sandell, The Mirror Institution
Grafisk form: Leo Norgren

För mer information om bokserien och projektet, kontakta:
Anneli Berglund,
anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se
070-241 35 08

 

Böckerna finns att köpa i Kalmar konstmuseums museibutik, eller via Kalmar konstmuseum (250:- per bok, eller 600:- för alla tre + frakt).

Kontakta Ullis Bramstedt med din beställning: ullis.bramstedt@kalmarkonstmuseum.se eller 0480-42 62 83.
Betalning görs via Swisch till: 1234 781 951

Program under Fältarbeten

I samband med Fältarbeten har du möjlighet att delta i kreativa, praktiska och teoretiska workshops och föreläsningar som alla knyter an till utställningens tematik.  I museets bibliotek passar vi även på att visa konstnären Helena Wikestams fotoserie Interaktioner med skogen. Klicka på programpunkternas rubriker för att läsa mer om innehållet, de medverkande och annat bra att veta!

 

12 september–29 november
Interaktioner med skogen
Fotoserie av Helena Wikestam i museets bibliotek

 

27 september, kl 13–15.30
Den konstnärliga processen, skogen och vi!
Upptäck Trollskogen tillsammans med konstnärer och naturguider
En kreativ workshop i Trollskogen på norra Öland med konstnärerna Helena Wikestam och Sofia Sundberg.

Kostnad: 70:- per vuxen och 40:- per barn, material ingår. Max 15 deltagare.

 

10 oktober, kl 12–16
Från fältskiss till ateljé med Pauline Fransson
En praktisk workshop där vi skissar ute i naturen runt museet tillsammans med konstnären Pauline Fransson.

Kostnad 100:- per deltagare, material och fika ingår. Vill man använda eget material går det bra. Max 15 deltagare.

 

Färg- och ljusworkshop
Två onsdagskvällar med Ivar Jung – FULLBOKAT
Vi hoppas kunna bjuda in Ivar Jung igen framöver

Tillsammans med Ivar Jung, arkitekt, scenograf och konstnär som undervisar på designutbildningen på Linnéuniversitetet, får vi tillfälle att praktiskt och teoretiskt utforska färg och ljus.

Färg som upplevelse och kommunikation
21 oktober, kl 17–20 – FULLBOKAT
Vi utforskar färgernas betydelse och sinnenas inverkan med föreläsning och praktiska övningar.

Ljus som upplevelse och kommunikation
4 november, kl 17–20 – FULLBOKAT
Med hjälp av en orienterande föreläsning, ljus och färgfilter undersöker vi ljusets betydelse för upplevelse av färg, form, betydelse och atmosfär.

Vi håller till i biblioteket på Kalmar konstmuseum. Ingen förkunskap krävs. Det går bra att anmäla sig till ett av tillfällena eller till båda.

Kostnad 50:- per tillfälle, fika ingår. Max 15 deltagare.

 

Föranmälan: info@kalmarkonstmuseum.se
Mer information om respektive programpunkt finns att läsa i vår kalender.

Kallelse till årsmötet 2020

Kära medlemmar,

Onsdag den 16 september kl 19.00 blir det årsmöte för Kalmar konstförening efter att det på grund av covid-19 blev uppskjutet i våras. Mötet kommer att hållas i biblioteket på Kalmar konstmuseum.

För att minimera smittorisken kommer maxantalet i biblioteket vara 30 personer. Föranmälan är därför obligatorisk och görs till info@kalmarkonstmuseum.se senast den 14 september (först till kvarn).

Det finns även möjlighet att delta digitalt. Även här är föranmälan obligatorisk och görs till info@kalmarkonstmuseum.se senast den 14 september. Ange i din anmälan att du vill delta digitalt så skickar vi instruktioner.

Från styrelsen hoppas vi att många medlemmar deltar i årsmötet och tar chansen att vara med och påverka vår förening.

Konstituerande styrelsesammanträde med den nya styrelsen hålls samma kväll direkt efter årsmötets avslutande.

Väl mött!

Styrelsen för Kalmar konstförening genom ordförande Maria Lindmark

 

Dagordning Kalmar konstförenings årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse för 2019

Årsbokslut och revisionsberättelse för 2019

Bilaga 1-4

Valberedningens nomineringar (bilaga 5)

Vill du låna världen din berättelse – i bild?

Vi söker bilder till en fotobok om Kalmar län – skicka in din berättelse i bild till oss!

Under våren 2020 samlade regionförfattarna Ami Andersson och Tove Folkesson nyskrivna textberättelser från hela Kalmar län. Berättelserna skildrar vår värld och regionen och samlas i en bok om länet.

Nu tar Kalmar konstmuseum vid och fortsätter berättandet med hjälp av fotografier. Också de kommer att samlas i en bok. På samma sätt som texterna blir berättelser från vår tid, om stort och smått, glädje och sorg, kan bilder och fotografier beskriva vår värld och hur vi uppfattar den – ibland på sätt och i situationer där orden inte räcker till.

Vi söker bilder som på något sätt beskriver din värld, i stort eller smått, glädje eller sorg. Tillsammans dokumenterar vi vår tid och gör ett avtryck. Inbjudan är riktad till vuxna, minst 18 år, med anknytning till länet.

Till vår hjälp har vi bjudit in konstnären Emanuel Cederqvist och fotografen Simon Mlangeni-Berg som med omsorg kommer gå igenom alla inkomna bilder, reflektera och leta efter röda trådar i bildberättandet.

Bilden kan fånga en känsla, en längtan eller en dröm. Bilden kan berätta om en händelse, ett möte, om rättvisor eller orättvisor. Bilden kan uttrycka glädje, sorg, galenskap eller vibrera av allvar eller ilska.

Boken med texterna kommer följas av en bok med bilderna. Böckerna kommer fyllas av röster från hela länet – från dig som bott här länge och från dig som är nyinflyttad. Tillsammans med många andras bild-berättelser får vi en bok om Kalmar län idag.

Insamling av bilder kommer att pågå 1 september 2020 – 11 januari 2021 (OBS: förlängt datum!)

Vi söker bilder (i färg eller svart-vitt) av dig över 18 år med anknytning till länet. Det kan vara ett fotografi av ögonblick eller föremål, men även ett foto av ett verk i någon annan grafisk teknik. En bild per person.

Alla bilder kommer med i någon form och bilderna kommer att användas löpande i museets projekt om berättande under hösten och kanske även i andra sammanhang när uppläsning av texterna sker. När du skickar in dina bilder ger du ditt tillstånd till detta.

Bilder skickas in högupplösta till: berattelser@kalmarkonstmuseum.se

Med din bild bifogar du också:
– Namn
– Födelseår
– Bostadsort
– En mening om din anknytning till länet
– Titel på (om du har en) och en mening om din bild.

Skicka in din bild från och med 1 september 2020 men senast 11 januari 2021 (OBS: förlängt datum)

Har du frågor, kontakta: camilla.ed@kalmarkonstmuseum.se

Mer om Berättarprojektet

Foto: Abulfazl Khawari

Porträtt av fotografen Emanuel Cederqvist

Foto: Annika von Hausswolff

Om Emanuel Cederqvist

Emanuel Cederqvist (f.1983) är utbildad fotograf vid Akademin Valand. Han är född i Kalmar och uppvuxen på Öland, men numera baserad i Göteborg. Hans arbete har visats i grupp- och soloutställningar både internationellt och i Sverige.

År 2014 publicerade Emanuel sin första bok Det som blir kvar. Sedan dess har han varit aktiv medlem i konstkollektivet och förlaget Blackbook Publications, som organiserar utställningar och sprider samtida fotografi i bokformat. För sin bok Observatören (2016) tilldelades Emanuel pris i Svensk Bokkonst.

Emanuel Cederqvist konstnärskap drivs av ett behov av att få en bättre förståelsen för platsen, dess historia och erfarenheterna av den. Emanuel ser landskapet som en scenografi där spår av mänsklig närvaro berättar om den händelse som har utspelat sig. I sökandet efter avtryck ser han kameran som ett verktyg, ett instrument som hjälper honom att förstå. För Emanuel Cederqvist finns det en intressant koppling mellan fotografiet och platsen, där spåren av mänsklig närvaro berättar om tid på samma sätt som fotografiet.

Porträtt av fotografen Simon Mlangeni-BergOm Simon Mlangeni-Berg

Simon Mlangeni-Berg (f.1983) från Boden är utbildad fotograf vid Akademin Valand i Göteborg. Han är främst känd för sina fotografiska stilleben på temat kropp, materialitet och förgänglighet och har gett ut flera fotoböcker sedan sin debut 2009, den senaste (Soil) på Rojal Förlag 2018.

Mlangeni-Berg är engagerad i regionens konstliv på många sätt, inte minst som pedagog och sin roll som verksamhetsledare på Gamleby Fotoskola. Han driver också Gamleby Photo Grant, ett stipendium som genom sitt residencyprogram bjuder in unga fotografer från andra sidan jorden för att bo och arbeta i Gamleby med omnejd.

Konstkollo 2020

Nu är det dags för årets upplaga av Konstkollo – Kalmar konstmuseums mobila ateljéverksamhet för ungdomar mellan 10–15 år. Ta chansen att träffa våra konstnärer och laborera med olika material, tekniker och uttryck. I år inspireras vi av det omgivande landskapet och möter mystiken och magin i naturen.

Konstkollo arrangeras på fyra olika platser i Kalmar län i samarbete med Sveriges konstföreningar Kalmar län: Torsås, Påskallavik, Högsby och Emmaboda. Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på lättare fika, men ta med egen lunch och oömma kläder.

Anmälan sker till konstlabbet@kalmarkonstmuseum.se se respektive ort för sista anmälningsdatum.

TORSÅS

Fritidsgården, Torskolan, Torsås, 22 – 26/6, klockan 11–15

På Konstkollo i Torsås träffar vi glaskonstnären Anna-Linda Gabriel. Temat för konstkollot är I Daimonens Biotop. Tillsammans ger vi oss in i fantasyvärlden där vi hämtar inspiration utifrån filmen Guldkompassen (fantasy-äventyrsfilm fr 2007). Vi besöker den närliggande omgivningen och skapar våra egna magiska platser.

Konstkollot i Torsås kommun är en del av ett större projekt som Anna-Linda Gabriel genomför med start våren 2020. Projektet heter I Daimonernas Värld och planeras under en treårsperiod med åk 7 som målgrupp varje år.

Föranmälan senast 17 juni till: konstlabbet@kalmarkonstmuseum.se

 

PÅSKALLAVIK

Källströmsgården, Kustvägen 65, Påskallavik, 29/6–3/7, klockan 11–15

I samarbete med Källströmsgårdens Konstförening träffar vi konstnären Linda Rothstein. På Konstkollot i Påskallavik inspireras vi av naturen och mytologiska naturväsen. I alla tider och över hela världen har människor fascinerats av olika naturväsen. Finns det sådana väsen och hur ser de i så fall ut?

Genom skissteknik och lera skulpterar vi våra egna mytologiska väsen samt skapar en miljö för dem. Projektet avslutas med en gemensam utställning.

Föranmälan senast 24 juni till: konstlabbet@kalmarkonstmuseum.se

 

HÖGSBY

Högsby bibliotek, Storgatan 17, Högsby, 6 – 10/7, klockan 11–15

I Högsby träffar vi konstnären Mikael Ellingsen. Temat för konstkollot är Det Underbara Trädet. Utifrån en plats i naturen skapar vi vårt underbara och magiska träd som är fyllt av överraskningar. Med fantasins hjälp upptäcker vi djur, figurer och andra okända föremål som gömmer sig däri! Vi använder oss av olika material – sådant vi hittar ute i naturen.

Föranmälan senast 26 juni till: konstlabbet@kalmarkonstmuseum.se

 

EMMABODA

Emmaboda Folkets Hus, Nygatan 8, Emmaboda, 6 – 10/7, klockan 11–15

I samarbete med Emmabodabygdens konstförening träffar vi konstnärerna Maria Bang Espersen och Max Syron. Temat för Emmaboda konstkollo är Forma Framtiden. Vi kommer att arbeta med myter och performance och skapa i lera och naturliga material. Genom att dela våra historier och interagera med den lokala miljön leker vi med framtiden och det som ännu inte har hänt!

Föranmälan senast 26 juni till: konstlabbet@kalmarkonstmuseum.se

Årsmötet 2020 uppskjutet

Med anledning av den pågående covid-19/coronasmittan har styrelsen för Kalmar konstförening beslutat att skjuta upp årsmötet tills vidare.

Mötet kommer att hållas så snart det kan genomföras på ett säkert och demokratiskt sätt och aviseras minst tre veckor i förväg på Kalmar konstmuseums hemsida.

Adée spelar på Kalmar konstmuseum

Den ölandska artisten och låtskrivaren Adée gör fyra “one-to-one”-spelningar på konstmuseet – fyra konserter med bara en person i publiken!

Vill du få chansen att vinna den enda biljetten till varje spelning? Följ oss på Facebook där vi i fyra fredagar framåt lottar ut möjligheten att vara ensam publik i en av konstmuseets utställningshallar.

De fyra konserterna kommer att spelas på tisdagar kl 16 följande datum:
31 mars
1 april
7 april
21 april

Biljetterna lottas ut på vår Facebook-sida @kalmarkonstmuseum fredagen innan, alltså 27 mars, 3 april, 10 april och 17 april.

I den här intervjun med SVT Småland berättar Adée mer!

Covid-19: programpunkter inställda

Till alla våra besökare:

Som ett steg i att motverka spridningen av Covid-19/Corona-viruset ställer vi in våra planerade programpunkter och öppna verksamhet med barn och unga den närmaste månaden.

Själva museet och våra utställningar är öppna som vanligt och ni är varmt välkomna hit.

Vi följer utvecklingen i landet och kommer att försöka planera in nya datum för de evenemang som ställs in när och om det blir möjligt.

Motioner till årsmötet 2020

Snart är det dags för årsmöte för Kalmar konstförening. Onsdag den 22 april kl 19.00 kommer mötet att hållas i biblioteket på Kalmar konstmuseum. Missa inte chansen att göra din röst hörd och påverka vår förening!

Om du vill skriva en motion till årsmötet så ber vi dig att lämna den till museet senast den 16 mars, men gärna tidigare. Detta för att styrelsen ska hinna bereda inkomna förslag. Skicka den till: info@kalmarkonstmuseum.se

Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på museets webbsida två veckor innan mötet.

 

Bild: Sven Rosman, Parklandskap, utan årtal