Textil, Spefåglar, 1959. Ljungbergs textiltryckeri NK Inredning

Designbloggen

Sök bland 120 000 arkivalier, från över 700 formgivare.

Designarkivets databas Följ senast inlagda objekt