Forskarservice

Designarkivet arbetar för att stödja forskning inom design och designhistoria. Samlingen innehåller information och sammanhang som kan fördjupa kunskapen om relationen mellan människa och föremål, kreativa processer, arbetsvillkor och mycket mer.

De förutsättningar som finns för forskning i Designarkivets material är:

  • Designarkivets databas. Här är majoriteten av samlingen sökbar. Stora delar av samlingen är digitaliserad, främst textila verk. Övriga objekt kan digitaliseras på förfrågan.
  • Samlingen. Ett besök på Designarkivet ger dig möjlighet att tillsammans med arkivpersonal titta på enskilda dokument, foton och referensmaterial.
  • Bibliotek och tidskriftssamling. Designarkivets bibliotek är välförsett både med biografier, generisk designlitteratur och med forskningsinriktad litteratur. Arkivet har även en specialsamling; Rune Monös arbetsbibliotek. Tidskriftsamlingen omfattar tidningen Form från 1911 och framåt, men även andra specialtidskrifter som Arbitare, Domus m.fl. Även äldre tidskrifter riktade mot hemmamarknaden.
  • Forskarplats. Det finns möjlighet att periodvis arbeta från Designarkivet. Du får då tillgång till en egen arbetsstation.
  • Andra lokaliteter. Eftersom olika typer av forskning, både traditionell och experimentell, är relevant för designämnet så är servicen kring forskning flexibel. Vi gör vad vi kan för att uppfylla särskilda önskemål. På Pukebergsområdet finns ett flertal stora salar och rum. Här finns möjlighet att anordna seminarier, sessions, workshops, konferenser och utställningar.

Kan Designarkivets bidra till din forskning? Kontakta oss gärna!