Hitta hit

MED bil

Från Kalmarhållet väg 25
Kör mot Växjö. Kör rakt fram mot Nybro centrum i glasrondellen. Efter ca 200 meter finns skylten ”Designarkiv” som visar till vänster.

Från Växjöhållet väg 25
Kör mot Nybro/Kalmar. Sväng vänster vid avfart skyltad Pukeberg.

Från Vetlanda och Orrefors väg 31
Kör genom Nybro centrum och följ skyltning mot Pukeberg/Designarkiv.

 

BY CAR

From Kalmar, road 25
Drive towards Växjö. Drive straight ahead towards Nybro centrum in roundabout. After about 200 meters, follow the sign ”Designarkiv” to the left.

From Växjö, road 25
Drive towards Nybro/Kalmar. Turn left at the exit sign marked ”Pukeberg”.

From Vetlanda and Orrefors, road 31
Drive through Nybro centrum and follow the signs towards Pukeberg/Designarkiv.

 

MED TÅG & BUSS

Öresundståg, SJ och Krösatågen trafikerar Nybro station. Från Nybro station kan du antingen promenera ca 2 km eller ta Kalmar länstrafik busslinje 601 till hållplats Pukeberg Glasbruk.

Åker du Kalmar länstrafik busslinje 131 från Kalmar rekommenderar vi att du hoppar av vid hållplats Glasbruksgatan. Därifrån är det ca 700 m promenad till Pukebergs glasbruksområde och Designarkivet. Följ skylten ”Designarkiv” som visar till vänster.

 

BY TRAIN & BUS

Öresundståg, SJ and Krösatågen traffic Nybro station. From Nybro station you can either walk about 2 km or take Kalmar länstrafik bus 601 to the Pukeberg Glasbruk stop.

If you take Kalmar länstrafik bus 131 from Kalmar, we recommend that you get off at the Glasbruksgatan stop. From there it is about a 700 m walk to Pukeberg and Designarkivet. Follow the ”Designarkiv” sign to the left.

BESÖKS- och POSTADRESS

VISITATION and POSTAL ADDRESS

Designarkivet
Pukebergarnas väg 24
382 34 Nybro

BILD: Uno Westerberg, skiss till broschyr för Pukebergs glasbruk AB, DA- 026710