Kalmar konstförening

Kalmar konstförening grundades 1917 och är huvudman för Designarkivet och Kalmar konstmuseum med respektive samlingar av skisser och konst. Tillsammans utgör verksamheten ett regionalt museum, med ett nationellt innehåll, för konst och formgivning i Kalmar län. Konstmuseet visar utställningar med verk ur konstföreningens samlingar samt tillfälliga utställningar med bildkonst och design.

Allmänna mål och riktlinjer för verksamheten anges i stadgar för Kalmar konstförening. Konstföreningens styrelse beslutar i frågor som rör verksamhetens övergripande mål och ekonomiska ramar, samt ansvarar för uppföljning av måluppfyllelse och ekonomiskt utfall. För konstmuseets anläggningar och genomförandet av den konstnärliga och operativa verksamheten ansvarar museichefen med hjälp av museets personal. Verksamheten finansieras genom årliga anslag från Regionförbundet i Kalmar län, Nybro kommun, Kalmar kommun, Statens Kulturråd och Arbetsförmedlingen.

Medlemmar i Kalmar konstförening har fri entré till Konstmuseet och får löpande information om aktiviteter på museet. MEDLEMSKAPET stödjer dessutom inköp av ny konst, och restaureringen av museets konstsamling.