Kalmar konstmuseum

Interiör Kalmar konstmuseum

Kalmar konstmuseum har de senaste åren varit ett av Sveriges mest omskrivna konstmuseer. Det är ett mycket samtida museum, inriktat på att väcka frågor som rör människans framtid och regionens utmaningar. Den historiska och geografisk profilen riktar sig mot nordöstra Europa och de länder som Kalmarbygden haft kontakt med under seklens gång, i krig såväl som i fred.

Kalmar konstmuseums målsättning är att vara en mötesplats för reflektion och diskussion; att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. En omfattande pedagogisk verksamhet för barn och unga bedrivs. Guidade visningar ingår i entréavgiften varje söndag. Kalmar konstmuseum ordnar också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till utställningarna.

Kalmar konstmuseum fungerar som arena för Designarkivets utställningsverksamhet; en plats där museet och Designarkivet varje år gör gemensamma utställningar med design som tema.

Till Kalmar konstmuseums webbplats