Om samlingen

 

Designarkivet är ett nationellt arkiv som samlar kunskap om designprocesser i Sverige, från tidigt 1900-tal och framåt. Samlingen omfattar cirka 120 000 arkivalier från mer än 800 formgivare. Den spänner över områden som inredning, möbeldesign, grafisk design, och produktdesign. Materialet består av skisser, ritningar, foton, korrespondens, dagböcker och referensmaterial. I samlingen av möbel- och produktdesign kan noteras ett omfattande material av Nisse Strinning, Rune Monö, P.O. Landgren, Mårten Cyrén, Axel Larsson och Björn Hultén. Från Rune Monö har vi även fått hans arbetsbibliotek och undervisningsmaterial. Bland formgivare inom glas och keramik har vi betydande material av Erik Höglund, Mona Morales-Schildt, Arthur Percy, Gunnel Sahlin, Monica Backström, Hertha Bengtson, Signe Persson-Melin, Ulrica Hydman-Vallien och Bertil Vallien för att nämna några.

Designarkivet har även en av Sveriges viktigaste textilsamlingar. Huvudsakligen består samlingen av tryckta textiler. Den skiljer sig från övrigt arkivmaterial genom att samlingen består av själva föremålet. Till många textiler finns också förarbeten i form av skisser och provtryck. Till de vävda textilerna finns ofta vävnotor och garnprover. Textilsamlingen tillkom genom en kombination av donationer vid textilindustrins många nedläggningar, och intendenterna Inga Lindén och Birgitta Faxes djupa kunskaper på området. Ett betydande material finns av bland andra Viola Gråsten, Göta Trägårdh, Mona Björk, Hans Krondahl, Ingrid Dessau, Inez Svensson, Wanja Djanaieff och Sven Fristedt.

Designarkivet ser samlingen som ett råmaterial som kan ge en fördjupad förståelse för hur produkt, kreativa processer och samhälle hänger samman. Ursprungligen låg tonvikten för samlingen vid skissen som konstnärligt föremål, något som efter hand har förändrats. Idag intresserar vi oss för skissen som ett uttryck för arbetsprocesser. Referensmaterial, som tidigare inte tillerkändes samma värde som originalmaterial, kan i många fall bidra till förståelse av de historiska sammanhang som styr formgivning.

 

 

SÖK I SAMLINGEN PÅ DIGITALTMUSEUM ❭