Om samlingen

Designarkivet är ett nationellt arkiv som samlar kunskap om designprocesser i Sverige, från tidigt 1900-tal och framåt. Samlingen omfattar cirka 120 000 arkivalier från mer än 800 formgivare. Den spänner över områden som inredning, möbeldesign, grafisk design, och produktdesign. Materialet består av skisser, ritningar, foton, korrespondens, dagböcker och referensmaterial.

Designarkivet har även en av Sveriges viktigaste textilsamlingar. Huvudsakligen består samlingen av tryckta textiler. Den skiljer sig från övrigt arkivmaterial genom att samlingen består av själva föremålet. Till många textiler finns också förarbeten i form av skisser och provtryck. Till de vävda textilerna finns ofta vävnotor och garnprover. Textilsamlingen tillkom genom en kombination av donationer vid textilindustrins många nedläggningar, och intendenterna Inga Lindén och Birgitta Faxes djupa kunskaper på området.

Designarkivet ser samlingen som ett råmaterial som kan ge en fördjupad förståelse för hur produkt, kreativa processer och samhälle hänger samman. Ursprungligen låg tonvikten för samlingen vid skissen som konstnärligt föremål, något som efter hand har förändrats. Idag intresserar vi oss för skissen som ett uttryck för arbetsprocesser. Referensmaterial, som tidigare inte tillerkändes samma värde som originalmaterial, kan i många fall bidra till förståelse av de historiska sammanhang som styr formgivning.

SÖK I SAMLINGEN PÅ DIGITALTMUSEUM ❭

Biblioteket

Designarkivets bibliotek är möjligt att besöka under tider då personal finns på plats. Biblioteket omfattar personbiografier, allmän litteratur om design, hantverk, mode, textil och företag som verkat inom formgivning. Biblioteket uppdateras årligen med relevant nyutkommen litteratur. Samtliga böcker är referensmaterial, och kan därför inte lånas. I biblioteket ingår även en samling katalogmaterial, industridesigner Rune Monös arbetsbibliotek och vår tidskriftsamling.

Läs mer om biblioteket > >

Låna ur samlingen

Utlån från samlingen är viktigt för att arkivmaterialet ska komma fler till del. Designarkivet lånar ut objekt ur samlingen för kunskapsändamål; exempelvis för att bidra till utställningar hos andra arkiv och museer. Samarbete med andra institutioner kan göra att ett föremål från samlingen, genom att placeras i ett annorlunda sammanhang, förstås och upplevs på nya sätt.

Läs mer om villkor för lån > >

Beställ bildmaterial

Designarkivet digitaliserar samlingen löpande och har idag en gedigen bildbank. Mot en serviceavgift kan Designarkivet tillhandahålla digitaliserat material ur samlingen och på förfrågan i mån av tid även digitalisera objekt som ännu inte avbildats. Avgiften baseras på antal arbetstimmar beställningens hantering kräver. Besök gärna vår publika databas där hela vår samling är publicerad och sökbar – oavsett om objektet är fotograferat eller ej.

Läs mer om beställning av bildmaterial, användningsvillkor och upphovsrätt > >