Lära om arkivet

Lära om arkivet är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet med start 2021.

Att forma en hållbar utveckling är idag en akut fråga vilket gör att vi måste ompröva det befintliga och söka andra vägar, även för design.

Genom att skriva en annan designhistoria där vi förstår historia på ett annat sätt, skapar vi nya stigar till samtiden och kan här hitta frön till en hållbar framtid.

Vi formulerar en annan designhistoria som utgår från Småland, en plats där det finns många fantastiska amatörmuseer, hembygdsgårdar och andra historiska nätverk som berättar om hur olika vardagar har formats och hur livet har gestaltats i bygderna.

Vi flätar samman en mångfald av platser, berättelser och perspektiv och skapar en brokig designhistoria. I projektet lär vi om tillsammans med alla entusiaster i och utanför Småland – med unga, äldre, designer, hantverkare, studenter, lärare, forskare och många fler.

UTSTÄLLNINGAR

2023
HÄR OMKRING

13/5–27/8 2023, Designarkivet, Nybro
22/11 2023–14/1 2024, Form/Design Center, Malmö

I utställningen Här omkring stiger Designarkivet åt sidan och ger plats åt de småländska berättelser om design och hantverk som inte finns i arkivets samling. Här omkring handlar om de många olika hantverks- och designhistorier som finns här omkring i Småland. Utställningen berättar om design och hantverk i en vid mening – om design och hantverk som handlar om att forma vardagar, design och hantverk som inte är knutet till köpkraft, produkter och abstrakta uppfattningar om fint och fult.

2022
Hotel Al Rasheed och Orrefors – En berättelse om ett fantastiskt hotell och spektakulära kristallkronor

13/5–27/8 2023, Designarkivet, Nybro

I samband med sommarutställningen i Pukeberg visar Designarkivet utställningen Hotel Al Rasheed och Orrefors – en berättelse om ett fantastiskt hotell och spektakulära kristallkronor. I utställningen uppmärksammas ett stycke oskriven småländsk-irakisk designhistoria – en historia om design av yppersta kvalitet, världspolitik och krig.

RESIDENSVERKSAMHET & PROJEKT

2023
Om gästfrihet

I videoverket Om gästfrihet av Magnus Bärtås och Behzad Khosravi Noori utförs ett experiment som skulle kunna kallas nekromanti: en död människa förmås tala till oss levande om det förgångna. I verket möter vi Layla Al-Attar (1944–1993), en irakisk konstnär som talar om Hotel Al Rasheed och om vad det innebär att vara en gäst hos makten. Videoverket producerades i samband med utställningen Här omkring (2023).

BRÄV

Textilformgivaren Rosa Tolnov Clausen och konsthistorikern Daniele Burlando är i sitt projekt nyfikna på vävstugor i Småland. Ur projektet har Bräv kommit till. Bräv är ett förslag till en självständig kvartalsvis utkommande tidskrift. Namnet kommer från en sammanslagning av ”brev” och ”väv” vilket både berättar om tidskriftens format – en sida, ett brev – liksom att dess innehåll handlar om kulturer kring vävning och vävstugan. I samarbete med Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake.

2022
KOPPARS GEOGRAFI

I projektet Koppars geografi undersöker konstnären och poeten Makda Embaie vad kopparna i våra skåp kan berätta för oss. När användes kopparna och hur hamnade de där? Vilka var de människor som sålde serviser, men också tavlor genom att knacka dörr? I samarbete med Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake.

VÄVSTUGOR I SMÅLAND

Textilformgivaren Rosa Tolnov Clausen och konsthistorikern Daniele Burlando är i sitt projekt nyfikna på vävstugor i Småland. Genom att besöka vävstugor och alla de som väver här vill de samla in och kommunicera alternativa, outtalade eller nedprioriterade historier samt reflektera över framtiden. Under 2023 fortsätter de med del två i projektet. I samarbete med Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake.

STUDIO GOJA: GALON BARNREDAKTION

Marthe Roosenboom och Ida Liffner från Studio Goja bildade redaktion tillsammans med barn och vuxna från Södermöre i projektet GALON BARNEDAKTION. Tillsammans undersökte de tidskriften som format och kartlade barnens platser och perspektiv. I samarbete med Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake.

2021
Tack skogen 2.0

Från erfarenheter av att arbeta med virke de själva hämtat i skogen, virke som i många fall skulle klassas som skadat trä, kommer projektet Tack skogen 2.0. Möbelsnickaren Marie Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano i MADAM snickeri & möbelrestaurering tog under projektet vara på träindustrins bortsorterade virke och skapade trämöbler där träets skador var i fokus. Projektet drevs i samarbete med  Artist in Residence Linnéuniversitetet, Virserums konsthall, och Lära om arkivet och mynnade i utställningen Skogstokig som visades på Virserums konsthall 2022.

EVELINA MOHEI

Evelina Mohei, grafisk formgivare och illustratör, bjöds in att arbeta med Lära om arkivets grafiska form. Under sin vistelse spenderade hon två veckor på Lessebo handpappersbruk och formgav Lära om arkivets interaktiva karta. I samarbete med Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake.

 

Läs om projektet på laraomarkivet.se samt på Instagram och Facebook.