Lära om arkivet

Lära om arkivet är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet.

Att forma en hållbar utveckling är idag en akut fråga vilket gör att vi måste ompröva det befintliga och söka andra vägar, även för design.

Genom att skriva en annan designhistoria där vi förstår historia på ett annat sätt, skapar vi nya stigar till samtiden och kan här hitta frön till en hållbar framtid.

Vi formulerar en annan designhistoria som utgår från Småland, en plats där det finns många fantastiska amatörmuseer, hembygdsgårdar och andra historiska nätverk som berättar om hur olika vardagar har formats och hur livet har gestaltats i bygderna.

Vi flätar samman en mångfald av platser, berättelser och perspektiv och skapar en brokig designhistoria. I projektet lär vi om tillsammans med alla entusiaster i och utanför Småland – med unga, äldre, designer, hantverkare, studenter, lärare, forskare och många fler.

RESIDENSVERKSAMHET

Under Lära om arkivets paraply har vi, i samarbete med Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake, ett antal residensprojekt.

2022
KOPPARS GEOGRAFI

I projektet Koppars geografi undersöker konstnären och poeten Makda Embaie vad kopparna i våra skåp kan berätta för oss. När användes kopparna och hur hamnade de där? Vilka var de människor som sålde serviser, men också tavlor genom att knacka dörr?

VÄVSTUGOR I SMÅLAND

Textilformgivaren Rosa Tolnov Clausen och konsthistorikern Daniele Burlando är i sitt projekt nyfikna på vävstugor i Småland. Genom att besöka vävstugor och alla de som väver här vill de samla in och kommunicera alternativa, outtalade eller nedprioriterade historier samt reflektera över framtiden. Under 2023 fortsätter de med del två i projektet.

STUDIO GOJA: GALON BARNREDAKTION

Marthe Roosenboom och Ida Liffner från Studio Goja bildade redaktion tillsammans med barn och vuxna från Södermöre i projektet GALON BARNEDAKTION. Tillsammans undersökte de tidskriften som format och kartlade barnens platser och perspektiv.

2021
EVELINA MOHEI

Evelina Mohei, grafisk formgivare och illustratör, bjöds in att arbeta med Lära om arkivets grafiska form. Under sin vistelse spenderade hon två veckor på Lessebo handpappersbruk och formgav Lära om arkivets interaktiva karta.

 

Läs om projektet på laraomarkivet.se samt på Instagram och Facebook.