Skolverksamhet

Plastfigurer

Design spelar en stor roll i samhället och i vår vardag, men är kanske inte alltid något vi tänker på. Designarkivet tar emot skolklasser från grund- och gymnasieskola kostnadsfritt. På Designarkivet får eleverna lära sig mer om vad design är, om formens historia, designprocess och skissteknik.

Vi kan också efter överenskommelse erbjuda aktiviteter med koppling till samlingen. Det finns då möjlighet för dig som lärare att vara med och påverka besöket efter elevernas intressen och behov.

Du som lärare är välkommen att kontakta oss för idéer och uppslag. Vår publika databas, där en stor del av vår samling finns digitaliserad, är dessutom alltid tillgänglig.

Kontakta oss på info@designarkivet.se för mer information