Skolverksamhet

Plastfigurer

Design spelar en stor roll i samhället och i vår vardag, men är kanske inte alltid något vi tänker på. Designarkivet tar emot klasser som del av Skapande Skola. På Designarkivet får eleverna lära sig mer om vad design är, och om formens historia.

Vi kan också efter överenskommelse erbjuda aktiviteter med koppling till samlingen. Det finns då möjlighet för dig som lärare att vara med och påverka besöket efter elevernas intressen och behov. Kontakta oss för mer information!

OM SKAPANDE SKOLA “Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor” (Texten hämtad från Kulturrådets hemsida)