För studenter

Behöver du material till en uppsats, ett examensarbete eller vägledning inom designområdet? Eller behöver du helt enkelt ett bollplank?

Designarkivet välkomnar alla studenter som vill använda sig av samlingen, eller som bara vill veta mer om design och designhistoria. De resurser och den kompetens som finns att tillgå är samlingen samt böcker och tidskrifter. Materialet spänner både brett och djupt över designämnet. Inspiration och intressanta ingångar är lätta att hitta här. Även personalens kunskaper inom design, konst och hantverk är tillgänglig för dig som student. Enskilda studenter besöker Designarkivet utan kostnad. För hjälp att ta fram specifikt material ur arkivet utgår en administrativ kostnad på 200:-.

Vi erbjuder:

  • Möjligheten att gå igenom arkivmaterial
  • Tillgång till bibliotek och tidskriftsamling
  • Ämnen för uppsatser och examensarbeten
  • Extern handledning
  • Kontakter ur Designarkivets breda nätverk

Kan Designarkivet hjälpa dig?
Kontakta oss och boka in en tid!