För studenter

Behöver du material till en uppsats eller ett examensarbete inom designområdet?

Designarkivet välkomnar alla studenter som vill använda sig av samlingen eller vill veta mer om design och designhistoria. Utöver samlingen kan du som student få tillgång till vårt referensbibliotek och vår tidskriftsamling. Materialet spänner brett och djupt över designämnet. Inspiration och intressanta ingångar är lätta att hitta här. Även personalens kunskaper inom design, konst och hantverk är tillgänglig för dig som student. Enskilda studenter besöker Designarkivet utan kostnad. För hjälp att ta fram specifikt material ur arkivet utgår en administrativ kostnad på 200:-.

Vi erbjuder:

  • Möjligheten att gå igenom arkivmaterial
  • Tillgång till bibliotek och tidskriftsamling
  • Ämnen för uppsatser och examensarbeten
  • Kontakter ur Designarkivets breda nätverk

Kan Designarkivet hjälpa dig?
Kontakta oss och boka in en tid!