Utställningar

Designarkivet har för tillfället inte tillgång till någon permanent utställningslokal. Kalmar konstmuseum är därför, i mån av plats, Designarkivets arena för utställningsverksamhet. Samarbetet ger Designarkivet möjlighet till bland annat tekniskt stöd och marknadsföring vid utställningsproduktion.

Utställningar 2016

ripsa rhapsody

29 september – 9 november 2016
Designarkivet presenterar historien om en av Sveriges verkliga modepionjärer, 

”Den vävande grevinnan” Ebba von Eckermann, som 1949 startade ett textilföretag som snart skulle stå för 10% av den svenska textilexporten.

Läs mer om Ripsa rhapsody 


Utställningar 2015

AFTER LABOUR

12 december – 21 februari 2016
Möt en experimentell utställningsform som kombinerar traditionell fysisk utställning med bredare digital spridning. Verken i After Labour antyder vad som är möjligt – både i vår samtid och för vår förmåga att formulera framtiden, i bild och design.

Läs mer om After labour 

Luftens råttor

4 juli – 1 november 2015
Designarkivet producerade 2015 utställningen ”Luftens råttor”, där Tyra Lundgrens skisser fick illustrera både ett spännande konstnärskap och de ambivalenta känslor vi har inför stadsfåglar.

Läs mer om Luftens råttor

Skatt

28 mars – 31 maj 2015
2015 medverkade Designarkivet, genom dåvarande arkivchefen Ragnhild Lekberg, i katalogen till utställningen ”Skatt”.

Läs mer om skatt


Utställningar 2014

The Future is Handmade

12 februari – 21 april 2014
Under 2014 medverkade Designarkivet i produktionen av utställningen ”The Future is Handmade”.

Läs mer om The Future is Handmade


Tidigare utställningar

Eld & Vatten – 50 år av skapande

26 april – 31 augusti 2008
Ulrica Hydman-Vallien och Bertil Vallien fyller 70 år. Under hela 50 år, från att de började på Konstfack i slutet av 1950-talet till idag, har de arbetat med konst och form­givning. Denna utställning visades  i Pukeberg.

Läs mer om Eld & Vatten – 50 år av skapande