Villkor för lån

Utlån från samlingen är viktigt för att arkivmaterialet ska komma fler till del. Designarkivet lånar ut objekt ur samlingen för kunskapsändamål; exempelvis för att bidra till utställningar hos andra arkiv och museer. Samarbete med andra institutioner kan göra att ett föremål från samlingen, genom att placeras i ett annorlunda sammanhang, förstås och upplevs på nya sätt.

Eftersom säkerheten är prioriterad, både vad gäller transport, handhavande och miljö så riktar sig utlåningsverksamheten till verksamheter som har förutsättningar att hantera arkivmaterial på ett professionellt och säkert sätt.

Ladda ner vår lathund för lån ur våra samlingar > >

Vid intresse för att låna in material från Designarkivet – kontakta oss för vidare samtal kring villkor, transporter med mera.