Elevutställningar

Vill du som skolelev ställa ut ditt konstnärliga arbete på Kalmar konstmuseum? Kanske gör du ett skolarbete som kan utmynna i en utställning? I konstmuseets bibliotek eller i Röda rummet har du chansen. Att planera en utställning kräver ansvarskänsla, bra planering, självständighet och ett bra utställningsmaterial. Du får hjälp av en mentor på konstmuseet att strukturera upp arbetet, men det mesta tar du ansvar för själv. Utvecklande, lärorikt, kul och en merit för framtiden!

För mer information, kontakta: camilla.ed@kalmarkonstmuseum.se

Bild: Amanda Dahlgren, 2013