En återkomst?

På torsdagskvällen hade Kalmar konstförenings nya styrelse sitt första styrelsemöte. Under mötet beslutades det att erbjuda den  tidigare museichefen Bengt Olof Johansson att återinträda tills en ny museichef är rekryterad.