5 SECOND CULTURE – AVGÅNGSUTSTÄLLNING

Ölands Konstskola II

21/04 - 20/05 2012

Under de första fem sekunder som du läser detta avgörs ditt intresse för denna text.
Att skapa en direkt attraktion blir en viktig komponent i ett ”lyckat” konstverk. Vi är vana vid en allt mer slagkraftig visuell kultur, där tempot har ökat, klippen går fortare, ljuden är allt starkare. Det sker en utveckling där konst måste fungera på samma sätt som underhållning. Konstens paradoxala krav att både tillfredsställa en bred publik och samtidigt erbjuda en vidareutveckling av det konstnärliga mediet skapar en meningsskiljaktighet kring konstens egentliga syfte. Hur definieras konsten i en samtid där underhållningsvärdet blir allt viktigare och där kulturpolitiken debatterar skillnaden mellan underhållning och kultur? Underhållningskonceptet adopteras av konstvärlden i nöjesprogram som School of Saatchi och SVTs nya kommande underhållningsserie Den stora invigningen. Ska massans strömlinjeformade kultur få bilda norm för vad som är framgångsrikt och borde satsas på?

Majoriteten av konstnärerna i utställningen är uppvuxna under en tid då information sprids i en allt snabbare takt. Vi är alla påverkade men väljer att förhålla oss till detta faktum på olika sätt. Vissa verk kräver betydligt längre tid än fem sekunder för att upplevas till fullo medan andra använder sig av underhållningskulturens attribut i sitt gestaltande. Begreppet 5 second culture bjuder in betraktaren till att reflektera över denna tidsaspekt i förhållande till varje enskilt verk och utställningen i dess helhet.

5 second culture är examensutställning för Ölands konstskola II i samarbete mellan Kalmar konstmuseum och Ölands Folkhögskola.

Curator: Martin Schibli