A COMPLICATED RELATION, PART II

Peoples Atlas of Public Space in Chisinau (MD), The Bombily Group (RU), Conceptual Art Centre Bukovje (SI), Lado Darakhvelidze (GE), Tatiana Fiodorova (MD), Andrus Joonas (EE), Nikita Kadan (UA) M.fl

17/09 - 20/11 2011

Kalmar konstmuseum är stolta över att kunna presentera den andra delen i museets stora höstutställning A Complicated Relation. Utställningarna är en fri fortsättning på den mycket uppmärksammade och uppskattade utställningen Friktion och konflikt – konst från nordöstra Europa som Kalmar konstmuseum genomförde hösten 2008.

A Complicated Relation, part II, utgår från hur många konstnärer arbetar idag utifrån givna sociala och politiska kontexter. De medverkande konstnärerna har det gemensamt att de vill involvera sig själva och sitt konstnärskap i en reell social kontext. Konstnärerna vill bidra till förändring och till samhällsutveckling. Dessa konstnärer arbetar med direkta interaktioner på gatan, publicerar tidningar med kritiska röster om den rådande situationen, konstnärliga projekt i direkt samspel med samhället m.m. I flera fall går konstnärernas politiska arbete hand i hand med deras konstnärskap. Några av de medverkande konstnärerna lever stundtals under reella hotbilder och trakasserier.

Vi har valt att visa konstnärer från Belarus, Estland, Georgien, Moldavien, Slovakien, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Åland. Flertalet av dessa länder ses fortfarande som perifera i ett alltmer globaliserat europeiskt konstliv. Från Ryssland deltar flera konstnärer som verkar utanför Moskva, till exempel Kaliningrad, Samara och Vladivostok. Många av de nämnda länderna är samhällen i förändring, där det ännu inte existerar någon större etablerad konstvärld. Det betyder att konstnärerna själva måste ta tag i situationen utan något egentligt stöd från en konstvärld, till stor del handlar deras arbete även om att bygga upp en sådan.

I de länder som är under samhällsförändring betyder det stundtals även att samhällets institutioner inte heller är klart definierade, lika lite som det finns en definierad konstvärld. Det paradoxala här är att dessa konstnärer på så sätt stundtals kan få en större slagkraft i sina interventioner eftersom det inte är möjligt att bara avfärda handlingen som ren ”konst”, eftersom det hade förutsatt klara uppfattningar mellan vad som är konst och vad som är samhällets institutioner.

Utställningen handlar emellertid lika mycket om allmängiltiga frågeställningar om kulturens roll i samhällets fortskridande. Vad kan kulturen bidra med för att förbättra samhället och demokratiprocessen? Denna fråga är synnerligen viktig för alla länder i vår globala närhet. Inte minst för platser som Åland där den yngre delen  av befolkningen flyttar eller en region som Kalmar län, som är ett av de tre svenska län som minskar i befolkning. Hur skall Kalmar och Kalmar län överleva i framtiden? Hur kan kulturen bidra till att motverka denna befolkningsminskning? I många andra länder använder man kulturen just som en framtida strategi för att vinna ekonomiska och politiska fördelar i ett framtida Europa – just för sin överlevnads skull. Kalmar är på det sättet i en liknande situation.

Curator: Martin Schibli
Koordinator: Ola Carlsson