Andrei’s Maria

Ingela Johansson

16/05 - 13/06 2018

Andrei´s Maria är en konstnärlig essäfilm om Andrej Tarkovskijs svenskproducerade film Offret (1986) som spelades in på Närsholmen, Gotland. Den isländska skådespelerskan Guðrún Gísladóttir återvänder i Andrei’s Maria till platsen, trettio år senare, med sin dotter Vera Illugadóttir och berättar om inspelningen av Tarkovskijs film.

Filmen är en tolkning av och hyllning till karaktären Maria, häxan, som var förutbestämd att rädda världen från en kärnkraftsolycka. Filmen reflekterar över Tarkovskijs civilisationskritik, drömtydning och spirituella hängivelse. Samtidigt visar den vad som hände bakom kulisserna utifrån Gísladóttirs unika perspektiv.

Det nyinspelade materialet sammanvävs med originalfilmen i ett montagearbete. Narrativet lyfter existentiella frågor och handlar om förflyttningar i tid och rum, men även om att minnas en inspelningsplats. Berättelsen drivs framåt genom mor och dotter-relationen, det personliga arvet. Det är en icke-linjär och uppbruten berättelse som beskriver hur vi alla, genom alla tider, går framåt tillsammans samtidigt. Att tiden går runt, kommer tillbaka, som vågor som dör och återuppstår. Symboliskt är vi länkar i samma kedja.

Ingela Johansson inledde sitt arbete med Andrei’s Maria då hon medverkade i Baltic Art Centers Research-in-Residence program 2016.

Tack till Camilla Topuntoli för produktionssamarbete.

 

Under maj månad visar Kalmar konstmuseum två utställningar som förhåller sig till filmarbetarens vardag och livsvillkor. Ingela Johanssons videoverk Andrei’s Maria tar avstamp i Tarkovskijs filmatisering av Offret på Gotland, men utställningen är också en utforskning av exilens villkor.

Under flera decennier låg bilderna från Bergmans filminspelning av Jungfrukällan undangömda i en källare i Tingsryd. Ove Wallin följde som ung fotograf Ingmar Bergman under ett flertal produktioner. Han kom Bergman nära i både arbetsprocess och konstnärskap. I utställningen I väntan på ljuset får publiken en ny möjlighet att se de bortglömda bilderna.