ARKIPELAG

Magnus Petersson

10/12 - 04/03 2012

Kalmar konstmuseum öppnar nu den hittills största utställningen med konstnären Magnus Petersson.
Petersson har funnit sitt eget sätt att arbeta. Hans värld rör sig mellan historia, kulturarv och minne. Det handlar till exempel om det osedda och det osäkra, samspelet mellan den offentliga historien och den privata. I ett land som Sverige, som under en lång period befann sig i ständig ekonomisk framgång, där invånarna trodde på en ständigt förbättrad välfärd, vilket också bekräftades varje år, förlorade historien sin betydelse. Framtiden var viktigare. Kulturarvet ansågs inte heller som viktigt längre, snarare något som skulle vädras ut och ersättas med nytt, till exempel rev många svenska städer betydande delar av sina stadskärnor, vilka ersattes med något som symboliserade framtiden och välfärdssamhället.

Nu när tron på ständig ekonomisk utveckling delvis gått förlorad, och framtiden inte självklart ser ljus ut för alla längre, fungerar Peterssons arbeten som distraherande påminnelser om något som gått förlorat, men inte helt och hållet, många störande fragment finns kvar i minnet. I konstnärens tidigare arbeten kan sådana minnen hänvisa till far- eller morföräldrarnas bostad som i serien Tillsluten, eller till bortglömda historiska händelser som i serienStillbilder med vrak i Östersjön. Konstnärens arbeten blir till ett slags mementon över något som gått förlorat utan att man exakt vet vad. Peterssons arbeten befinner sig ofta i en twilight zone som utspelas mellan en förlorad historia, ett förlorat kulturarv och en förlorad framtid.

Till utställningen Arkipelag har Petersson byggt en modell på 70 kvadratmeter av en fiktiv skärgård i skala 1/40. Skärgården är starkt rotad i den svenska kulturhistorien och något som fungerar som identitetsskapande. Skärgårdarna utgör för många svenskar sinnebilden för sommar och semester. Det står för något positivt. Inom kulturen utgör skärgården ett vanligt motiv i konsten sedan 1800-talet, Strindberg använde det i Hemsöborna och Astrid Lindgren i Saltkråkan. Men, kanske är denna bild av skärgården också något som är på väg att försvinna, just nu pågår diskussioner om förändringar i strandskyddet, något som skulle göra det lättare att bygga på strandtomter. Arkipelag rör sig mellan den privata erfarenheten, ett kollektivt gemensamt identitetskapande minne och kanske något som faktiskt håller på att gå förlorat.

Utställningen är ljudsatt av Neurobach

Curator: Martin Schibli