Art on screen

17/12 - 11/04 2023

Människans vilja att kontrollera vädret, en sjungande Miss Universum i Stockholms tunnelbana och en Glitterfabriks öde är några av berättelserna i filmprogrammet Art on Screen.

Konsten speglar sin samtid och det samhälle vi lever i och varje dag vaknar vi upp till en ny värld att förhålla oss till. En värld där vi måste samexistera oavsett om vi vill eller inte. I en tid som präglas av krig, stängda gränser, ökad nationalism och klimatförnekelse behöver vi pröva andra sätt att tänka, leva och samexistera. Konstnärer har här en unik och viktig position där de är med och omformar vår bild av samtiden. Genom konsten kan vi få nycklar att se bortom det vi redan känner till. Här får vi möta andras perspektiv, blickar och erfarenheter. Genom att skruva upp volymen eller göra små förskjutningar i en annars vardaglig situation friläggs berättelser och beteenden som ibland avslöjar något mer än det vi först tror oss se.

Konstnärerna i filmprogrammet har alla en framträdande roll i svensk samtidskonst. De har olika bakgrund och är från skilda generationer men har det gemensamt att de alla är verksamma i Sverige och arbetar med rörlig bild. Några har filmen som sin främsta uttrycksform och andra låter den ingå som ett av många uttryckssätt. Filmprogrammet Art on Screen är uppdelat i tre delar och visas under perioden 17 december 2022 – 11 april 2023. Först ut är Transitions (17 december – 31 januari) som skildrar effekterna av samhällsförändringar och följs under våren av Together (1 feb–7 mar) – om mellanmänskliga relationer och Civilizing Nature (8 mars – 11 april) – om samspelet mellan människa och natur.

Filmprogrammet är sammanställt av Bettina Pehrsson på uppdrag av Svenska institutet och i samarbete med Filmform.

TRANSITIONS
17 december 2022 ¬ 31 januari 2023
Alexander Rynéus, Theresa Traore Dahlberg

TOGETHER
1 februari – 7 mars
Petronella Petander, Annika Eriksson, Lilian Lindblad Domec, Catti Brandelius, Santiago Mostyn, Salad Hilowle, Johanna Billing

CIVILIZING NATURE
8 mars – 11 April
Bigert & Bergström, Hanna Ljungh