Återkomster

Gunilla Pantzar

07/09 - 06/11 2022

”Återkomster är en serie porträtt på människor som väckt min nyfikenhet och förundran. I intervjuer har de berättat om sina liv, drivkrafter och drömmar. Deras sökande har betytt nödvändiga uppbrott, förflyttningar ibland flykt över länder och kontinenter. Jag har lyssnat, format och broderat in deras erfarenheter på kläder. Porträtt i form av grafiska kartor som en rumslig bild över själva existensen. Kartorna i porträtten visar viktiga platser som skapat sammanhang för just dessa människor. Händelser och minnen därifrån som lämnat spår, gett dem möjlighet att bearbeta en föreställning om sig själva.”
– Gunilla Pantzar
Detalj av Minnestrådar till framtiden.
Foto: Bertil Hertzberg