Bilderna berättar

Rolf Lind

30/11 - 30/01 2023

Fotografen Rolf Lind är känd för sina inkännande porträtt och har samtidigt bidragit med viktiga tidsdokument från miljöer i Kalmar som ni får möjlighet att ta del av i utställningen Bilderna berättar. En röd tråd i Rolf Linds fotografier är hans intresse för att gestalta människor och att möta omgivningen.

Rolf Lind hade en mångårig vänskapsrelation med konstnärsparet Raine Navin (1934–2016) och Gunilla Skyttla (1934–2016). De kom att följas åt genom många projekt och Rolf Lind beskriver det som att han ofta gjorde bild av Raine Navins idéer. Fotografierna av Raine Navin och Gunilla Skyttla finns återgivna i böcker och har visats i flera utställningar. Därför har vi valt att visa en annan sida av fotografen i vårt bibliotek med några nedslag från ett omfattande material av miljöer och vardagssituationer från sent 1950- och 1960-tal. Dokumentära tidskapslar från Kalmar, Stockholm, Spanien och Frankrike.

Det så kallade klapphuset, vid nordvästra delen av Kvarnholmen i Kalmar, är det enda kvarvarande i sitt slag i Sverige. Det ser exteriört och interiört i likadant ut idag som när bilderna togs. Ljuset reflekteras i vattnet och vi ser både män och kvinnor sysselsatta med att tvätta mattor. Detta fotografi är ett av sjutton bilder som kan upplevas i utställningen i vårt bibliotek.

Bild: Rolf Lind © (Bilden är beskuren)