CONTAINER

Päivi Ernkvist & Pontus Lindvall

15/06 - 29/09 2024

Container är en retrospektiv utställning med keramikern Päivi Ernkvist i gestaltning av konsthantverkare Pontus Lindvall. I verket Container möts deras praktiker inom konsthantverksfältet där objekt från Ernkvists 50 år som keramiker står i dialog med Lindvalls visningsinstallation. Med utgångspunkt i Container visar Päivi Ernkvist nya keramiska verk och Pontus Lindvall bygger upp Kastlösa Elektriska i utställningsrummet.

I rummet presenteras även Päivi Ernkvists gestaltning av Kvarteret Valnötsträdet från 2011 – 2018 med arbetsnamnet Medeltidens nutid nära gamla kyrkogården i Kalmar. Lisa Olausson, grafisk formgivare gestaltar en presentation ur det rika bildmaterialet från projektet.

Foto: Pontus Lindvall