ENCOUNTERS

Manon De Boer

15/06 - 15/09 2013

Encounters är en utställning som samlar fyra filmer av konstnären Manon de Boer. Huvudparten av utställningen utgörs av en serie filmer som Manon de Boer betraktar som en trilogi: Sylvia Kristel – Paris (2003), Resonating Surfaces (2005) och Think about Wood, Think about Metal (2011). I tillägg visas det tidigare verket Laurien (1996-2007).

De tre filmerna i Manon de Boers filmtrilogi bildar en rörelse från frågor kring filmisk narration och berättelsens omöjlighet i Sylvia Kristel – Paris, över röstens kraft och koppling till identitet och kropp i Resonating Surfaces, till ljudet i sig och tystnaden som dess förutsättning i Think about Wood, Think about Metal.

Filmerna har alla tillkommit genom möten mellan Manon de Boer och de kvinnor som porträtteras. De berättar om sina konstnärliga processer och sina personliga erfarenheter av kreativt liv och arbete. I Sylvia Kristel – Paris berättar skådespelerskan Sylvia Kristel, som på mitten av 70-talet blev känd för sin medverkan i filmen Emmanuelle, sin historia. Resonating Surfaces är ett porträtt av den brasilianska psykoanalytikern och teoretikern Suely Rolnik. Hennes tänkande kan helt kort beskrivas som en undersökning kring hur subjektet konstrueras i relation till kropp, språk, kultur och politiska strukturer. I Think about Wood, Think about Metal möter vi den amerikanska slagverkaren Robyn Schulkowsky. Filmen är en skildring av koncentration och uppmärksamt lyssnande som en grund för den kreativa processen.

I utställningen presenteras också den nyutkomna boken Encounters.
Bidragen i boken kan ses som reflektioner med utgångspunkt i Manon de Boers filmtrilogi. De fyra konstnärerna, Marine Hugonnier, Sven Augustijnen, George van Dam och Tris Vonna-Michell, arbetar i olika format och uttryck, men alla bidragen har det gemensamt att de är tillkomna som en del av en konstnärlig praktik. Filmerna i trilogin är till stor del baserade på samtal och om man vill kan man se filmerna som Manon de Boers svar på tre kvinnors historier. Boken lyfter på ett liknade sätt fram mötet som en kreativ process.

Curator: Helena Holmberg

Tack till Christiane Berndes, Van Abbemuseum, Jan Mot, Auguste Orst och Johan Vandermaelen.

Boken Encounters är publicerad av förlaget OEI editör i en samproduktion med Van Abbemuseum och Index, Stockholm. Redaktör: Helena Holmberg.