GÅRDSLANDSKAP

Jan Svensson

01/08 - 09/09 2009

Kalmar konstmuseum visar som första museum en enskild utställning med konstnären Jan Svensson.

Svensson är uppvuxen på Öland och har under senare år utvecklat ett konstnärskap som direkt utgår från hans närmaste omgivning: bondgården där han bor och arbetar. Motivvärlden består således av gården, kringbyggnader, traktorn, kreaturen, verktyg som en hammare eller en skiftnyckel. Svenssons konst kan mycket väl se som en egen bildvärld, inte som en skapad sådan, utan en värld taget direkt från sin omedelbara vardag.

Vid en första anblick kan Svenssons konst förefalla naivistisk, men det är inte en korrekt beskrivning. Naivistisk konst är generellt mer utstuderat romantisk och gladlynt. I Svenssons konst finns istället en påtaglig saklighet, nästan som en dragning åt socialrealism, fast en socialrealism utan ideologiska värderingar. Däremot kan man se valet av motiv och perspektivförskjutningarna i bilderna som en betoning på det som har betydelse i hans vardagliga liv. Ett personligt konstnärskap med en värme som faller utanför konstens mainstream.

Jan Svensson är född 1963, Borgholm.