Kännbart

15/06 - 07/09 2016

Utställningen Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. I detta fall undersöker vi hur vi når varandra utan att syn och hörsel behövs. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana? Spelar det någon roll?

I centrum för utställningen står människor med dövblindhet, med en kombination av syn- och hörselnedsättning. I mötet med samtidskonst skapas broar mellan teckenspråksvärlden och konstscenen. Konsten är nyproducerad och utforskar nya tekniker och förhållningssätt för att man som döv eller dövblindhet, ska kunna ta del av utställningen.

I sommar kommer utställningen Kännbart att visas parallellt på Virserums konsthall och Kalmar konstmuseum. Sammanlagt  sex konstnärer kommer undersöka hur vi kan uppleva samtidskonst utan att behöva syn eller hörsel.

Utan syn och hörsel
Dövblindhet innebär i korthet, att en person har en allvarlig grad av kombinerad syn- och hörselnedsättning. En del personer med dövblindhet är helt döva och blinda. Andra har både syn- och hörselrester. I Sverige finns omkring 2 000 människor som har dövblindhet. Omkring 20 000 – 40 000 människor över 65 år lever med en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Totalt är ca 400 födda med dövblindhet. Uppskattningsvis 120 000 personer av Sveriges befolkning har någon form av synnedsättning varav 14 000 personer har en grav synnedsättning/ är blinda.

Aldrig tidigare har det producerats ett så omfattande konstprojekt med fokus på personer med dövblindhet och just därför är det på tiden att detta genomförs.

Konstnärerna
Samtidskonstnärerna i detta projekt har inte handikappanpassat sin konst. Vi har bara bjudit in konstnärer vars praktik är intressant för vad vi vill undersöka med Kännbart. Vi har också bara bjudit in konstnärer som är lyhörda, som vill lära sig av helt nya situationer och som inte är rädda för undersöka nya metoder som kanske inte lyckas vid första försöket.

kannbart symboler

Kännbart ägs av ABF Örebro Län i nära samarbete med Förbundet Sverige dövblinda (FSDB) samt Riksutställningar. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Mer information om projektet finns på Kännbarts webbplats.
foto: Per Torgén, Örebro läns museum