A Series of Images About You

Lina Selander

13/09 - 23/11 2014

Kalmar Konstmuseum visar i höst den första större presentationen av Lina Selander. Selanders medium är fram för allt filmen – filmer som bygger på lager av bilder och betydelser som kopplar historia och förhistoria till samtidens samhälle, och där naturen som en förutsättning för liv är en av brännpunkterna. Människans strävan efter utveckling och expansion, driften att kontrollera naturen och framför allt – viljan till visuell kontroll, avbildning och övervakning är centrala utgångspunkter i Selanders arbeten, mänskliga ambitioner som alltid möts av en motsatt kraft.

I ett essäistiskt narrativ vävs bild och ljudmaterial från olika källor samman – egna filmbilder och fotografier, citat och arkivmaterial. Konstnärens intresse i bilden som minne, avtryck, representation och yta förenas med ett lika stark intresse för människan och hennes villkor.

I utställningen ingår fyra filminstallationer och en arkivdel. Utställningen är producerad tillsammans med Kunsthall Trondheim och kurerad av Helena Holmberg.