LIV – ROTUNDAN

Anne Hamrin Simonsson

01/10 - 01/11 2009

”Jag vill lyfta fram och påminna om basen i vårt liv; miljön och premisserna för överlevande och växande som ofta tas för självklara och glöms bort att de är förutsättningen för vår existens. Genom att upphöja dessa vanliga grödor, liksom ikoner, och visa dem in i minsta veck hoppas jag att det väcker till eftertanke; att allt levande hör ihop och är viktigt och att människan inte kan existera utan symbiosen med naturen.”

Hamrin Simonsson har undersökt temat ”LIV” under många år; först ringade hon in sitt liv, därefter allmänt familjeliv för att under de senaste åren gå till botten med själva begreppet ”LIV”.
Hon vill lyfta fram och påminna om basen i vårt liv; miljön och premisserna för överlevande och växande vilket ofta tas för givet.

Anne Hamrin Simonsson har gått på Ölands konstskola och tidigare visats på bland annat Sydosten.