Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod

Pia Sandström

28/06 - 01/11 2015

Miljöer, händelser, minnen och myter omformulerade och sammanflätade till suggestiva ljudupplevelser där lyssnaren tar del av verket genom hörlurar och får även anvisningar om hur hen kan röra sig på varje plats och uppleva den med flera sinnen.

Pia Sandström vill väcka en inre monolog hos den som lyssnar – tankar om det egna jaget, här och nu och i framtiden, mot bakgrund av omgivningens olika lager av tid. Idén till ljudverkets tema fick hon när hon hörde om upptäckten av två skelett på varsin sida om Kalmarsund sommaren 2013. Kvarlevorna var så välbevarade att man först trodde att det var fråga om brott i modern tid, men skeletten visade sig vara flera hundra år gamla. ”Den här dubbletten, två skelett, på båda sidor om sundet, och rebusen av samtid, framtid och dåtid på fyndplatserna lockade mig”, säger Pia Sandström.

I sin undersökning inför arbetet med ljudverket har hon provat hur långt tillbaka i tiden det är möjligt att komma genom att tala med nu levande människor. Hon har bland annat spårat platsernas både mytiska och faktiska historia i samtal med historiker, arkeologer, lokalbefolkningen och andra som bär på egna eller andras minnen av miljön.

Man kan antingen lyssna med sin egen smartphone, eller med teknisk utrustning som finns att låna.

För att använda din egen smartphone laddar du ner appen OnSpotStory.
Välj Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod.
Ladda ned och acceptera offline-läge.

Den tekniska utrustningen finns att låna vid
° Kalmar konstmuseum
° Turistbyrån Färjestaden
° Mörbylånga bibliotek