MODER JORD

Åsa Jungnelius

08/12 - 10/03 2013

Åsa Jungnelius utställning på Kalmar konstmuseum behandlar frågor om kön och konsumtion, om storstad och landsbygd, om natur och kultur och om material.

Åsa Jungnelius uppförstorade, glansiga och lockande objekt har väckt begär i såväl museiutställningar som i hemmiljöer de senaste åren. Flytten från Stockholm till Småland och glasbruket i Kosta har fått Åsas blick att lyftas från storstadens konsumtion som identitetsskapande, till att betrakta skogen. I betraktelsen framstår naturen som ett föremål för konsumtion. De småländska skogarna är en grundläggande faktor i ett ekonomiskt system vars fundament brutalt kan kastas omkull av naturens krafter. Skogsbrukandet är ofta hårdhänt och domineras fortfarande av män. Användandet av skogen framträder som en annan form av konsumtion, långt borta från storstadsshoppingen, men ändå en del i ett identitetsbygge.

Könens former, symboliserade av ”hålet” och ”pålen” löper som en röd tråd genom Åsas konstnärskap, från skor och läppstift till monument i form av obelisker och sökandet efter det stora djupet, hålet som är kraftfullt och väcker en sublim vördnad. I letandet efter ett sätt att förmedla hålets kraft arbetade Åsa Jungnelius med sprängningar på plats i skogen, vilket hon dokumenterat i film som visas tillsammans med det material som uppkommit i sprängningarnas spår.

Under vernissagen skapar Åsa ett nytt utomhusverk i Stadsparken, då hon låter en byggmaskin penetrera marken, i en rörelse där pålen skapar ett hål, vars kraft kvarstår långt efter att maskinen lämnat platsen. I utställningen använder sig Åsa av en palett av material, från stearin, fotografi och funna objekt från naturen. Glaset, som varit hennes kännetecken är närvarande i form av en gnistrande regnbågsfärgad tipi, en blinkning till new agerörelsen och den samtida synen på natur och andlighet och hur det kontrasterar skogen som bruksvara.

-Katarina Sjögren

Curator: Martin Schibli
Curatorsassistent: Emmeli Person