NEWS IN EMPTINESS

Roman Korzhov, Nelya Korzhova

20/10 - 16/01 2011

Utställningen News in Emptiness är en konstnärlig gestaltning av det pågående projektet Artnews Outdoor som äger rum just nu i Samararegionen, Ryssland. Ett projekt till vilket också Kalmar konstmuseum har bidragit med svenska konstnärer. Projektet bestod i att visa samtidskonst på centrala platser i städer som Samara och Kazan. Konstnärerna har tilldelats reklamplatser i busskurer som var belägna på centrala platser, bredvid shoppingcenter eller andra knutpunkter. Projektet kan i vid mening ses som konstnärliga interaktioner i det offentliga rummet. I presentationen på Kalmar konstmuseum presenteras två filmer parallellt, en visuell tolkning över nuvarande projekt, vilket ställs mot ett motsvarande projekt som genomfördes 1999. I utställningen ingår också ett bidrag av den ryske konstnären Yuri Albert.  Projektet kan ses som en konstnärlig gestaltning av vad som händer när samtidskonsten rör sig ut i verkligheten, för att sedan komma i retur till en konstinstitution.

Curator för projektet Artnews Outdoor: Roman Korzhov.
Organiserande institution: Privolzhsky branch of Nation Center for Contemporary Arts, Samara department, Russia.

Curator för det ryska bidraget: Nelya Korzhova (deltagande ryska konstnärer: Yuri Albert och Victor Scersic).

Curator för det svenska bidraget i Ryssland: Martin Schibli.