Present Tense

Grupputställning

15/11 - 15/02 2015

Tiden står aldrig still. Utställningen Present Tense är därför i mångt och mycket en undersökning av staden och samhällets gradvisa omvandling. Med utgångspunkt i Baltikum skärskådas hur den socialistiska planekonomiska tiden ersattes av modern kapitalism, följd av lågkonjunktur och i dag en besvikelse som verkar ha blivit permanent.

För oss i väst påminner det om vad som hänt här – efter den fulla sysselsättningens industrisamhällen med en välfärd för alla. Kan vi känna igen oss när vi möter utställningens frågor kring de konstnärliga villkoren i dagens baltiska huvudstäder? Finns det alternativa scenarier, bortom den krassa (konst)marknaden, som kan leda till en till positiv förändring? Under 70- och det tidiga 80-talet genomförde en grupp konceptkonstnärer och arkitektstudenter från Riga, Vilnius och Tallinn olika projekt, som stadsvandringar i övergivna industriområden och andra bortglömda miljöer. I ögonblicksbilder, formas en kontrast till utställningens nyare verk. Tillsammans skapar de enskilda verken nya sammanhang, för att engagera, men även för att locka fram nya alternativ till dagens förhållanden.

Vissa konstverk som presenteras skulle även kunna spegla en annan sida av Östersjön – nämligen Kalmar där utställningen äger rum. Även denna stad genomgår en postindustriell lågkonjunktur, med många lokala industrier på nedgång medan de sociala kostnaderna skjuter i höjden, vilket resulterar i en befolkningsminskning. Kalmar är inte främmande för radikala idéer, vilket blir tydligt i Ronja Yus film ”Kineserna kommer”, som också den visas i utställningen.

Avsikten med utställningen är att med samtal, presentationer och performanceverk bjuda in besökaren att se och uppleva museet och staden på nya och oväntade sätt.

Grupputställningen omfattar konstverk av tio konstnärer från de tre baltiska huvudstäderna, bestående av filmer, performance och installationer. Dessutom ingår en läshörna med relevanta publikationer och arkivmaterial från urbana och konstnärliga projekt.

Till läshörnan