STAGNELIUM

Max Book

01/09 - 25/11 2012

Kalmar konstmuseum är väldigt stolta att kunna presentera utställningen Stagnelium av Max Book. En utställning speciellt genomförd för museet. Max Book tillhör en av vår tids mest etablerade konstnärer och hans namn är en självklar del i den svenska samtidskonsten.

Max Book har sedan invigningen av nya Kalmar konstmuseum 2008 funnits med i tankarna när det gäller vilka konstnärer vi önskar presentera. Det finns flera skäl att visa Max Book. En självfallen anledning är att Max Books måleri utgår från det visuella. För den som är intresserad av visualitet utgör hans målningar en möjlighet till utmaningar och fördjupad kunskap. Det visuella är något som under en lång tid eskalerat i betydelse och utgör i allt högre grad en kommunikationsform i en globaliserad värld där bilder, tecken, symboler i allt snabbare takt försöker nå individen, vilket kan tyckas som en motsats när man så ofta talar om ett kunskapssamhälle. Samtidigt utgör seendet en grundbult i hur individen tolkar och placerar sig i världen. Books målningar kan fungera som utmaningar för seendet vars utmaning mycket väl kan leda till en förändrad världsbild.

Ett annat skäl är att Max Book är en av de få svenska konstnärer som på ett djuplodande sätt kombinerar ett bildspråk som inrymmer både populärkulturella referenser med en gedigen kunskap i Sveriges moderna kulturhistoria från 1800-talet och framåt. Den tiden som kan sägas ha definierat en stor del av den svenska kulturen. Det är också i detta ljus man kan se titeln Stagnelium, som en hälsning till Stagnelius. Dessutom är Max Book en konstnär som många konstnärer senare generationer också refererar till som en av de viktigaste svenska konstnärer de senaste decennierna.

Sammantaget betyder det att denna utställning är väl förankrad i en konst- och kulturhistorisk bakgrund samtidigt som det är en i allra högsta grad samtida utställning. I min mening finns det i Stagnelium en direkt energi, verken fungerar på många skiftande nivåer, men lämnar utrymme för en fördjupning. Att verken fungerar på så många nivåer, ur så många infallsvinklar, är inte vanligt, men kan känneteckna det som vi kallar för kvalitet. Det är med andra ord en utställning som är helt i linje med det som kännetecknar vad Kalmar konstmuseum vill stå för.

Martin Schibli

Curator: Martin Schibli
Curatorsassistent: Emmeli Person