SWEDISH DOVES

Łukasz Surowiec

15/09 - 05/12 2012

I somras bjöd Łukasz Surowiec (PL) in barn från Kalmar att hjälpa honom genomföra utställningen Swedish Doves.
Med utgångspunkt ifrån olikformade metalldelar, i själva verket tidigare beståndsdelar från handeldvapen, bad Suroweic barnen att med hjälp av lera förvandla dessa objekt från något förknippat med våld och negativitet, till något positivt med anknytning till kärlek, drömmar och trygghet.

I utställningen Swedish Doves ingår ett urval av de lerobjekt som barnen skapade samt ett videoverk med dokumentation från workshopen den 8:e augusti 2012 där ca 25 barn deltog.