Sydosten United 2022

Vårt Nationalmuseum

15/10 - 08/01 2023

Sydosten United återvänder till Kalmar konstmuseum i nytt, spännande format och med förhöjda ambitioner. Satsningen på Sydosten United är en del i att utveckla den jurybedömda salongen som i många år varit en uppskattad del av Kalmar konstmuseums utställningsprogram. Salongen är öppen för ansökningar från både amatörer och professionella konstnärer som har någon anknytning till landskapen i sydöst.

Nytt för 2022 blir introduktionen av ett tema, det kommer vara ”vårt Nationalmuseum”.

Om temat säger Markus Emilsson, utställningens curator:
”Om vi i Småland, Blekinge och på Öland skulle skapa en egen paviljong på Nationalmuseum, en som representerar vår sydostliga del av nationen, hur skulle vi vilja att den såg ut? Hur skulle vår identitet målas upp? Vilka form- och bildvärldar skulle ges utrymme? Vilka teman skulle ta ton?”

Vi vill undersöka det med deltagarna och skapa en Sydosten på Kalmar konstmuseum 2022 som beskriver oss. En utställning som omfamnar både amatörer och professionella och som rymmer både tradition och förnyelse. En salong där våra konstnärliga språk berättar om livet här. Om hemmen, naturen och kulturen. Konstverk som talar om våra lustar, rädslor, frågeställningar och drömmar.

Inför Sydosten United 2022 har Kalmar konstmuseum valt att slå samman konst, design, slöjd och konsthantverk. De är olika former av materialiserande men de förenas under ett gemensamt paraply av berättande. De utgör alternativa språk för att utforska, beskriva och ifrågasätta vår omvärld och tillvaro. Förhoppningen inför Sydosten United 2022 är en rik dialog med många uttryck där måleri, video, träsnideri, foto, silver, glas, textil, metall, papier mâché, plastpärlor, tvålslöjd och mycket mer får berätta om oss, här och nu, och skapa ett sydostligt Nationalmuseum 2022.

Drygt 400 personer, med över 1200 verk, sökte till årets utställning som precis som tidigare år varit öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland. Nu har juryn sammanträtt och totalt 136 verk av 106 konstnärer har nu valts att ställas ut på Kalmar konstmuseum. Juryn har bestått av keramikern Kakan Hermansson, konstnären Jonas Liveröd och konstvetaren Maria Carlgren.  Deras kommentar om juryarbetet lyder:

”I urvalsprocessen har Sydosten Uniteds modiga och roliga tema ”Vårt Nationalmuseum” utgjort en tänjbar ram för oss att ha i bakhuvudet inför de verk vi valt. Temat speglas i de mängder av infallsvinklar som ansökningarna visat upp.

Ansökningarna har en bredd både i teknik och uttryck som vi velat ta vara på. Vi är måna om hantverket och handens avtryck, den tysta kunskapen som går i generationer och som befästs i områdets historia, glasriket och leran, i måleriet likaväl som i tändstickor. Vi vill visa på det som skapas hemma i stugan likaväl som i ateljén. Vantar och videokonst är likvärdiga. Men vi är lika intresserade av de egensinniga kreatörerna, de vars verk inte liknar någon annans.

Vi ser med glädje uttryck i ”mellanrummen” där konstnären inte väljer sida mellan konst och hantverk, mellan nya och äldre tekniker. Som i exempelvis videoanimationer där det analoga möter det digitala, där hantverket sticker ut och ligger till grund.”

De uttagna konstnärerna är:

SMÅLAND
Anders Allard, Jennie Margareta Andersson, Yvonne Aspernäs, Isolde Berg, Anna Berglund, Christine Bergkvist Björklund, Britt Bogårdh, Lotta Björn, Sarah Bouamrane, Tove Boysen, Josefin Bravo, Jan Albert Carlsson, Jonas Delefelt, Jenny Eneroth, Erica Engdahl, Lena Fries, Marita Fischman, Sara Fröjd, Anna-Linda Gabriel, Erika Givell, Birgitta Heiling, Connie Heitmann, Vera Hint Kindgren, IngaBritt Hjärtberg, Linn Häggbring, Emma Ivansson, Josef Valentin Jawed, Catharina Johansson Ek, Henrik Johansson, Niklas Johansson, Nelly Johansson, Björn Jäderås, Lena Kamras, Gunilla Karlsson, Marie Karlsson, Leif Kindgren, Klara Knutsson, Helle Kvamme, Miriam Kronstrand, Maria Larsson, Anna-Carin Leijon, Agneta B. Lind, Alve Lundin, Frida Lundén Mörck, Johanna Löfberg, Ann-Britt Malmsten, Toivor Mellström, Hoschang Moschiri, Henrik Palmberg, Lars Palm, Pia Palm, Kåre Persson, David Petersson, Magnus Petersson, Ann-Marie Rautenberg, Ann Rydh, Anette Rydqvist, Eva Skarbäck, Johanna Strand, Roger Svensson, Ermias Ekube Teweldemedhin, Mats Tusenfot, Lars Utterström, Sara Västerlund, Anna Wyn-Jones Frank, Lena Wängelin, Maria Yderland, Eivor Åberg, Ludvig Ödman.

BLEKINGE
Lene Andreasen, Sofia de la Fuente, Kristoffer Grip, Inge Hakansson, Michaela Ivarsdotter, Anette Jonsson, Margit Karlsson, Alexandra Melander, Iréne Viberg, Niclas Hallberg.

ÖLAND
Lars Apelmo, Elin Boberg, Maja Stina Breife, Per Brandstedt, Mats Brate, Matilda Carter, Olle Dahlkild, Elisabet Engqvist, Elisabet Hall, Ludvig Hyrefelt, Mi Höglund, Theo Janson, Kristina Jeppsson, Richard Krantz, Nike Lindholm, Marlene Lindmark, Elisabeth Lindstedt, Anna Lindvall, Stina Lord, Jonas Lundquist, Emmi Roosling, August Sörenson, Eva Thunberg, Martin Thunberg, Anna Wintzell, Edward Whittaker, Jeanette Wåhlstrand, Linda Zetterman.