TYSTNADENS MITTPUNKT – ETT PLATSSPECIFIKT LJUDVERK

Jesper Norda

12/12 - 14/02 2010

För första gången visar Kalmar konstmuseum ett ljudverk, ett ljudbaserat konstverk skapat för just detta rum. Det kan snarast beskrivas som ett hörspel som rymmer både talad text och ljud. Det både är ljud och beskriver vad ljudet är, i rummet och i förhållande till kroppen. Genom att tillföra betraktaren information om vad ljudet gör med lyssnaren kopplar verket indirekt upp sig mot Markerad, omarkerad, det konstverk som utgår från samma rum och kan upplevas från museets utsida när museet är stängt. Även i detta verk står kroppen i fokus men i Lindberg/Apelmos fall som skapare av kvinnlig identitet. I Jesper Nordas verk är emellertid kroppen mer av en existentiell erfarenhet. Vad gör den fysiska upplevelsen av ljud? Hur hänger ljud och tystnad ihop? Hur verkar känsla och intellekt ställda inför samma upplevelse?