Växlingar

Theresa Traore Dahlberg

13/02 - 16/05 2021

Utställningen Växlingar är ett rum för reflektion kring vår tid och det förgängliga och föränderliga värdet av arbete. Här skildras möten mellan industri och hantverk, mellan analogt och digitalt och inte minst mellan geografiskt åtskilda hörn av världen som med växande industrier och globalt ägarskap binds samman.

På ett personligt plan blir dessa möten ett uttryck för Theresa Traore Dahlbergs dubbla kulturella identiteter, i ljuset av en uppväxt som sedan barnsben delats mellan lilla Skogsby på Öland och mångmiljonstaden Ouagadougou i Burkina Faso.

Återkommande för verken i utställningen är skiften – relationen mellan människor och en industriell produktion där materialen spelat ut sin roll – kasserade mönsterkort, kassettband och cement. Ibland är det ett ekonomiskt beslut att flytta produktion från en del av världen till en annan och i andra fall är det tekniken som gått vidare och lämnat efter sig en vara utan ekonomiskt värde.

Till utställningen på Kalmar konstmuseum har Theresa Traore Dahlberg producerat ett nytt filmverk, Microcement, en poetisk vardagsskildring av arbetsplatsen Cementa i Degerhamn på Öland, där stora delar av produktionen nyligen flyttades till Gotland och merparten av de anställda fick gå. Filmen fokuserar på de sju som arbetar kvar och håller en mindre produktion igång.  Samtidigt med neddragningen av produktionen i Degerhamn öppnades en ny cementfabrik i Burkina Faso. En flygning över området uppenbarar ett industriområde som till sitt yttre påminner om sin svenska motsvarighet.

Genom Theresa Traore Dahlbergs verk ser vi hur sammanlänkade vi är – geografiskt över en krympande värld – men även på en arbetsplats, i stoltheten och identiteten av ett arbete.

I utställningen Växlingar finns utrymme för att ge värde till det som osynliggörs i produktionen; hantverket och den fysiska processen. Med den respekt som genomsyrar skildringarna, återfår kasserade produkter och åsidosatta platser ett värde, inte bara för den roll de en gång spelat, utan för betydelsen de har för hur vi ser på oss själva och våra relationer både nära och globalt.

VÄXLINGAR
THERESA TRAORE DAHLBERG
KALMAR KONSTMUSEUM
from Theresa Traore Dahlberg on Vimeo.

 

Hör Theresa berätta mer om utställningen och sitt konstnärskap i avsnitt 11 av podden Konstnärskapet från 17 februari 2021.