Konstkonsulent

Konstkonsulentens roll är att främja människors möjlighet att möta konst. I uppdraget ingår att ge en helhetssyn på konsten och dess relation till övriga samhället. Konstkonsulenten arbetar för att barn och unga ska få möta det professionella konstlivet, såväl institutioner som fria utövare. Barn och unga ska också ha tillgång till kunskap som finns i konsten för att kunna utveckla sitt eget konstnärliga uttryck.

Konstkonsulenten arbetar dessutom med att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att verka i regionen genom kompetensutveckling, projekt och nationella såväl som internationella samarbeten. Amatörorganisationer, framför allt konstföreningar, får hjälp att utveckla sin kompetens och därmed kvaliteten på sin verksamhet.

Statens kulturråd är initiativtagare till utvecklandet av regionala konstkonsulentverksamheten.


Läs mer på www.konstikalmarlan.se


Kontakt

Anneli Berglund, konstkonsulent i Kalmar län
Kalmar konstmuseum 070-241 35 08
anneli.berglund @ kalmarkonstmuseum.se